Hedgefondsen blijven achter in technologische innovatie |
close
Share with your friends

KPMG: “Hedgefondsen blijven achter met technologische innovatie”

Hedgefondsen blijven achter in technologische innovatie

Hedgefondsen en private equity huizen houden zich in beperkte mate bezig met de digitalisering van hun bedrijfsvoering en de introductie van nieuwe technologieën. Hoewel de sector zich bewust is van het feit dat veranderingen noodzakelijk om renderend te kunnen blijven, zijn de meeste bedrijven nog altijd bezig om zich een beeld te vormen van de mogelijke impact van de nieuwe technologieën.

bellm.andy@kpmg.nl

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG: “Hedgefondsen blijven achter met technologische innovatie”

Uit internationaal onderzoek van KPMG onder 125 hedgefondsen en private equity huizen blijkt dat minder dan 30% van de bedrijven op dit moment bezig is met het realiseren van de noodzakelijke, technologische vernieuwing. Geavanceerde technologieën, zoals blockchain en robo advisering, zijn door minder dan 3% van de bedrijven geïntroduceerd.

“Een beperkt aantal bedrijven is duidelijk bezig met innovatie om concurrentievoordeel te realiseren”, zegt Alex Brouwer, partner Digital Advisory bij KPMG. Brouwer: “De bedrijven zetten kleine stappen als het gaat om technologische vernieuwing. Tot op de dag van vandaag hebben zij met name een beroep gedaan op de technologie hun bedrijfsvoering te meer efficiënt te maken door bijvoorbeeld cloud computing en software-as-a-service.”

Nieuwe vormen van samenwerking

Brouwer constateert dat de bedrijven nu gedwongen worden tot een verdergaande adoptie van nieuwe technologieën. Brouwer: “De vergoedingen staan onder druk en de rendementen lopen niet langer in de pas met de verwachtingen. De klant is niet langer bereid om een topvergoeding te betalen voor een middelmatig rendement op zijn beleggingen. De adoptie moet niet alleen leiden tot kostenbesparingen.

Technologische innovatie vormt ook de basis voor een volledige transformatie van de sector waarbij nieuwe beleggingsstrategieën worden ontwikkeld, nieuwe verkoopkanalen worden gekozen en op een andere manier gekeken wordt naar klantervaringen. En met name hogere rendementen op de investeringen worden gerealiseerd. Dat betekent dat de bedrijven gedwongen zullen worden tot nieuwe vormen van samenwerking met zowel leveranciers als klanten en een keten die er volstrekt anders uitziet. Voor alternatieve investeringsbedrijven is dit een enorme opgave omdat dit bij uitstek ‘people business’ is.

Een transformatie naar een technologie-gedreven bedrijfsvoering is complex en vergt investeringen waarbij succes niet altijd gegarandeerd is. Bovendien spelen de verouderde IT-systemen en de hoge kosten van innovatie een belangrijke rol.”

Weinig animo voor blockchain

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat ruim 60% van de hedgefondsen verwacht dat de sector de komende tien jaar aanzienlijk op de schop zal gaan. Ruim 40% verwacht dat de transformatie met name het gevolg zal zijn van samenwerking tussen de fondsen en technologische initiatieven die van buiten de sector komen.

Brouwer: “Vooral op het gebied van data en analytics zijn veel nieuwe toepassingen denkbaar. Maar ook de robotisering van de processen, de inzet van API interfaces waarmee makkelijk kan worden gekoppeld met fintech bedrijven en van de sociale media zullen steeds hoger op de agenda van de bedrijven komen. En ook robo advisering en blockchain horen daarbij. Het is opvallend dat de blockchaintechnologie op dit moment laag op de agenda staat bij hedgefondsen. Gezien de vele voordelen die deze technologie ook voor de alternatieve beleggingssector heeft, zal de blockchain binnen een paar jaar veel relevanter worden dan nu het geval is. Denk aan de snelheid van handelen en het vooraf programmeren van transacties waardoor fraude en censuur uitgesloten zijn.

Naast samenwerking met bijvoorbeeld fintechs, die vooroplopen als het gaat om de digitale technologie en geen last hebben van verouderde systemen, zullen de bedrijven moeten werken aan de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel om alle nieuwe technologieën te kunnen toepassen. Alles om te voorkomen dat branchevreemde partijen hun plaats innemen en de bedrijven zelf aan de zijlijn komen te staan.”

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig