Verzekeraars langzaam op gang met invoering nieuwe .... |
close
Share with your friends

KPMG: “Verzekeraars langzaam op gang met invoering nieuwe IFRS-regels”

Verzekeraars langzaam op gang met invoering nieuwe ....

Verzekeringsbedrijven komen wereldwijd langzaam op gang met de voorbereidingen op de nieuwe verslaggevingsregels IFRS 9 en IFRS 17. De nieuwe standaarden zijn van invloed op de wijze waarop de ondernemingen gaan rapporteren over financiële instrumenten en de waardering van verzekeringscontracten.

bellm.andy@kpmg.nl

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG: “Verzekeraars langzaam op gang met invoering nieuwe IFRS-regels”

Hoewel de toepassing van IFRS 9 in principe verplicht is vanaf 1 januari 2018, mogen verzekeraars hiermee wachten tot 1 januari 2021. Ook de inwerkingtreding van IFRS 17 is vastgesteld op 1 januari 2021.

Uit internationaal onderzoek van KPMG naar de voortgang die verzekeringsmaatschappijen boeken met de invoering van IFRS 9 en IFRS 17 blijkt dat 85% van de bedrijven nog steeds bezig is om de gevolgen van de invoering van IFRS 17 op waarde te schatten. Een aantal bedrijven moet daar zelfs nog mee beginnen. Voor het onderzoek zijn ruim tachtig bestuurders in twintig landen onderzocht. Van de bedrijven geeft 65% aan dat zij in een vergelijkbare fase zitten als het om IFRS 9 gaat.

“Ook de vijf grootste Nederlandse verzekeraars en een aantal kleinere spelers gaan ook over op de nieuwe IFRS regels”, zegt Frank van den Wildenberg, partner bij KPMG en deskundige op het gebied van IFRS. Van den Wildenberg: “Het merendeel van de grote verzekeraars gaat in 2018 de ontwerpfase in, terwijl de groep kleinere verzekeraars nog niet zover is of nog moet beginnen.”

Ingrijpende gevolgen

De invoering van IFRS 9 en IFRS 17 heeft volgens Van den Wildenberg ingrijpende gevolgen voor de financiële verslaggeving en de bedrijfsvoering van verzekeraars. Van den Wildenberg: “De nieuwe regels hebben niet alleen een fundamentele impact hebben op de volatiliteit van de financiële resultaten, maar ook op het rapporteren over de operationele performance. De impact van IFRS 17 op de financiële en actuariële processen hangt af van een aantal factoren, zoals de huidige rapportagebasis en voor Europese verzekeraars van de ervaringen met en de implementatie van Solvency 2.

Daarnaast spelen de complexiteit en looptijd van de verzekeringsactiviteiten een rol. De nieuwe standaarden zijn zeer complex. Daarom is het begrijpelijk dat de bedrijven de tijd nemen om de eisen uiterst zorgvuldig te bestuderen. Maar het wordt nu wel tijd om daadwerkelijk te starten. Een meerderheid van de ondernemingen heeft zich tot doel gesteld om in 2021 of daarvoor klaar te zijn met de voorbereidingen en te schaduw draaien. Bijzonder is dat toch nog 5% van plan is om pas na 2021 te starten met de lokale implementatie als gevolg van de verwachte timing van de lokale adoptie van de standaard.”

Belangrijke obstakels

Uit het onderzoek blijkt dat de noodzakelijke financiering en vaardigheden de belangrijkste obstakels vormen voor de invoering van IFRS 9 en IFRS 17. Zo’n 80% van de onderzochte bedrijven beschouwt het vrijmaken van voldoende medewerkers met de juiste vaardigheden als een grote uitdaging. Het gevolg hiervan is dat alle bedrijven van plan zijn gebruik te maken van externe bronnen, om de invoering van de standaarden tot een goed einde te brengen. En 60% geeft aan dat de noodzakelijke financiering om het project te realiseren het bedrijf belangrijke hoofdbrekens bezorgt.

Van den Wildenberg: “De zorgen die er zijn om de beschikbaarheid van voldoende geschoolde werknemers betekent dat de bedrijven die zich nog moeten gaan buigen over de gevolgen met een dubbele uitdaging te maken krijgen. Zij moeten niet alleen binnen korte tijd meer werk verzetten, zij kunnen ook putten uit minder geschoold personeel om de nieuwe processen en systemen te kunnen invoeren. Dit is voor Nederlandse verzekeraars een minder groot aandachtspunt gezien de opgedane ervaringen met Solvency 2 in vergelijking met niet-Europese verzekeraars. De overgang vraagt van de bedrijven ook een uitgebreide training en culturele verandering zodat het management zich kan voorbereiden en in staat is om verslag te kunnen doen van het bedrijfsresultaat in de ‘nieuwe taal’.”

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig