Overheden moeten PPS meer inzetten voor wereldwijde ... |
close
Share with your friends

KPMG: “Overheden moeten PPS meer inzetten voor wereldwijde zorgvoorziening”

Overheden moeten PPS meer inzetten voor wereldwijde ...

Wereldwijd moeten overheden de samenwerking met private partijen (PPS) veel meer inzetten om in 2030 de doelstelling van de Verenigd Naties gerealiseerd te hebben, overal op aarde betaalbare zorg. In grote delen van de wereld ondervinden overheden forse problemen om zorg voor iedereen beschikbaar te maken.

bellm.andy@kpmg.nl

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG: “Overheden moeten PPS meer inzetten voor wereldwijde zorgvoorziening”

“Geconfronteerd met de praktische en strategische uitdagingen van deze missie vragen overheden zich wereldwijd af hoe zij dit voor elkaar kunnen krijgen en wie hen hierbij zou kunnen helpen”, zegt Anna van Poucke, partner bij KPMG en sectorleider Health.

Van Poucke: “Uit de analyse ‘What works’ van KPMG blijkt dat momenteel bijna 90% van de wereldwijde bevolking een beroep doet op slechts 27% van de beschikbare zorg. Daarmee wordt duidelijk dat een wereldwijde dekking van zorg zowel een kwestie is van geld als van expertise. Als ieder land dat geen volledige zorgdekking kent, de zorguitgaven per inwoner zou verhogen tot het gemiddelde in de OESO-landen, zou de wereld in 2030 voor een bedrag van $ 27 biljoen uitgeven aan zorg, een stijging van 400% vergeleken met de huidige uitgaven. Duidelijk een weinig realistische veronderstelling.

In plaats daarvan kijken overheden dan ook naar private partijen, die niet alleen kunnen helpen om de noodzakelijke infrastructuur op te bouwen. Zij kunnen ook een rol kunnen spelen in het ontwikkelen van innovatieve en uiterst efficiënte modellen om de zorg over een langere termijn betaalbaar te kunnen leveren.”

Betere benutting kerncompetenties

Van Poucke ziet het beter benutten van de verschillende kerncompetenties in het zorgproces als het grootste voordeel van de PPS. Van Poucke: “De klassieke aanbieder hoeft niet in elke discipline uit te blinken en kan voor deelgebieden andere partijen inhuren die een hoge kwaliteit van zorg leveren tegen lagere kosten. Hierdoor wordt oversupply voorkomen en de kans op cherrypicking verkleind. Er komen immers niet nieuwe, aparte aanbieders naast de reguliere aanbieders.

Delen van de zorgketen worden overgenomen op basis van aanvullende kerncompetenties. Wil zo’n innovatieve partnership succesvol zijn, dat moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een zeer scherpe, strategische selectie van partijen voor de partnership, zodat ook echt sprake is van inzet van zinvolle een aanvullende capaciteiten. Value-based contracten vormen in dit kader een goede basis voor contracten met partijen van buiten. De prikkel is dan ook echt gericht op toegevoegde waarde en niet op het creëren van meer volume of capaciteit.

Daarnaast zijn flexibele contracten met de externe aanbieder essentieel, waardoor afspraken tussentijds geëvalueerd kunnen worden en aangepast aan nieuwe inzichten. Bovendien moeten de risico’s in de zorgketen goed worden geregeld. Er moet sprake zijn van risico-sharing, waardoor ongewenste risico’s niet alleen op de partijen ‘in het systeem’ worden afgewenteld.”

Innovatieve partnerships noodzakelijk

Alhoewel de PPS volgens Van Poucke voor Nederland in principe minder relevant is, levert de analyse ook goede inzichten op voor de Nederlandse markt. Van Poucke. Van Poucke: “In ons land werken wij immers al in een private setting. De essentie is dat innovatieve partnerships van groot belang zijn voor de toekomst van goede zorg in de wereld. Daarbij gaat het niet alleen om het inzetten van private partijen die zelfstandige behandelcentra exploiteren. De winst komt juist ook voort uit samenwerking of outsourcing van bepaalde logistieke processen in het ziekenhuis.

Voorbeelden hiervan zijn supply chain management voor medicatie en exploitatie van CAD-kamers. Maar ook telecom-organisaties die diensten op het gebied van e-health kunnen leveren. In het buitenland wordt inmiddels ook gewerkt met het uitbesteden van de totale zorgketen, van eerstelijnszorg tot ziekenhuizen en gespecialiseerde klinieken, aan partijen van buiten de zorg. Dat draagt bij aan de noodzakelijke schaalvergroting en meer professionaliteit in de eerstelijnszorg.”

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig