Vastgoedsector moet meer vaart maken met .... |
close
Share with your friends

KPMG: “Vastgoedsector moet meer vaart maken met technologische vernieuwing”

Vastgoedsector moet meer vaart maken met ....

De wereldwijde vastgoedsector erkent het belang van technologische vernieuwing maar zet in beperkte mate stappen om dit soort innovatie te realiseren. Hoewel de ondernemingen het belang van PropTech inzien, ontberen zij veelal een strategie die tot doel heeft om door de hele organisatie heen te kunnen profiteren van nieuwe technologische ontwikkelingen.

bellm.andy@kpmg.nl

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG: “Vastgoedsector moet meer vaart maken met technologische vernieuwing”

Uit Bridging the gap, een internationaal onderzoek van KPMG onder bedrijven actief in de vastgoedsector, blijkt dat niet meer dan één derde beschikt over een duidelijke digitale visie en bedrijfsstrategie die aangeeft hoe zij de nieuwe technologische kansen gaat benutten. Het onderzoek is wereldwijd uitgevoerd onder ruim driehonderd projectontwikkelaars, constructiebedrijven, vastgoedeigenaren, investeerders, makelaars en kredietverschaffers. Toch ziet zo’n 90% van de ondernemingen technologische vernieuwing als een belangrijke kans.

“Een kans die de bedrijfsvoering ingrijpend gaat veranderen”, zegt Sander Grunewald, bij KPMG verantwoordelijk voor de vastgoedadviespraktijk. Grunewald: “Als we kijken naar de mate waarin technologische innovatie zijn intrede heeft gedaan, dan zien we dat de overgrote meerderheid nog behoorlijk aan het begin staat. Niet meer dan 10% geeft aan dat zij vergevorderd is met de invoering én het gebruik. Wel zien we in Nederland grote verschillen tussen de partijen en de mate en wijze waarop zij acteren.”

Grote berg data benutten is een goede start

Volgens Grunewald is één van de grootste kansen die PropTech de vastgoedsector biedt het vermogen om betere en snellere beslissingen te nemen op basis van de grote berg data waarover zij beschikt. Grunewald: “Ruim 40% van de bedrijven voorziet dat ‘big data’ en de analyse ervan de komende vijf jaar de grootste invloed op de sector zal hebben. Uit het onderzoek blijkt dat dit in mindere mate geldt voor IoT en kunstmatige intelligentie. Veel bedrijven hebben op dit moment echter grote moeite om ‘big data’ te verwerken, te analyseren en te gebruiken.

Het gebruik van data stelt de vastgoedsector in staat om effectiever om te gaan met de beschikbare ruimte en betere investeringsbeslissingen te nemen. De grootste winst van het gebruik van data is echter te behalen met het verbeteren van de dienstverlening aan de uiteindelijke eindgebruiker van het vastgoed. De afstand tussen eigenaar en gebruiker kan fors worden verkleind, waardoor veel meer toegevoegde waarde kan worden gerealiseerd.

Het transformeren van een vastgoedorganisatie waarbij PropTech optimaal wordt benut, vereist een flinke cultuurverandering en heeft ook gevolgen voor het type medewerker dat nodig is. In het licht van alle ontwikkelingen rondom blockchain is het opvallend dat slechts 13% ervan uitgaat dat het gebruik van deze nieuwe technologie zal leiden tot meer tempo in de afwikkeling van transacties.”

Samenwerking essentieel

Uit het onderzoek van KPMG blijkt bovendien dat de bedrijven onderkennen dat samenwerking noodzakelijk is om de technologische veranderingen te kunnen volgen en de kansen te benutten. Bijna 90% geeft aan dat samenwerking met technologiebedrijven essentieel is. Toch zoekt minder dan 20% van de bedrijven op dit moment proactief naar samenwerking met tech startups.

Grunewald: “De cultuur en de innovatiecapaciteit (bij de huidige medewerkers) vormen bij veel van de traditionele bedrijven een fundamenteel obstakel om stappen vooruit te zetten en digitale voortgang te boeken. Een duidelijke hindernis bij de adoptie van PropTech vormt de wijze waarop samenwerking met andere partijen tot stand komt. Neem het formele inkoopproces dat veel grote bedrijven volgen. Het langdurige proces dat vooraf gaat aan keuze van een partner en de gebrekkige kennis van de bedrijven over de meest geschikte digitale oplossingen die op de markt zijn, zet in het algemeen een rem op mogelijke samenwerkingsverbanden. Om de technologische mogelijkheden van PropTech te realiseren, is het dan ook noodzakelijk dat de bedrijven meer flexibiliteit tonen als het gaat om samenwerking met innovatieve en nieuwe partijen.”

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig