KPMG: “Bedrijven zenden steeds meer werknemers uit” |
close
Share with your friends

KPMG: “Bedrijven zenden steeds meer werknemers uit”

KPMG: “Bedrijven zenden steeds meer werknemers uit”

Internationaal opererende ondernemingen gaan de komende vijf jaar meer werknemers voor korte of lange tijd uitzenden. Dat geldt voor zowel traditionele markten, zoals de Verenigde Staten en West-Europa, als de opkomende markten.

bellm.andy@kpmg.nl

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG: “Bedrijven zenden steeds meer werknemers uit”

Bij deze markten zijn vooral China, Brazilië, Mexico en India in trek. Dit blijkt uit de Global Assignment Policies and Practices Survey 2017 van KPMG, een jaarlijks onderzoek onder ruim 150 internationaal opererende ondernemingen naar het gebruik en de voorwaarden van internationale mobiliteitsprogramma’s.

Van de onderzochte bedrijven verwacht 40% de komende jaren meer werknemers naar China te zullen uitzenden. Brazilië volgt met 22%, Mexico met 19% en India met 14%. Van de gevestigde landen is de Verenigde Staten het meest in trek. Bijna 60% van de ondernemingen verwacht de komende jaren meer werknemers naar dit land uit te zenden. Voor het Verenigd Koninkrijk verwachten de bedrijven een toename met 32%. Bij de helft van de bedrijven is het aantal uitgezonden werknemers maximaal vijftig. Bijna 20% geeft aan dat de aantallen variëren van tweehonderd tot vijfhonderd.

Aanwezigheid essentieel

“Voor bedrijven die groei nastreven in de opkomende markten is het essentieel om in deze landen met de goede mensen vertegenwoordigd te zijn”, zegt Luydert Smit, partner bij Meijburg & Co Expatriate Services en specialist op het gebied van internationale mobiliteit.

Smit: “En hoewel het aantrekken van nieuw talent in de landen waar het bedrijf actief wordt essentieel is, kan de beschikbaarheid van een eigen groep ervaren medewerkers één van de beste middelen zijn om groei te realiseren met tijdelijke internationale stages in het buitenland en transfers van mensen tussen het moederbedrijf en de dochterondernemingen. Ondernemingen kunnen hun bedrijfscultuur en aantrekkelijkheid verbeteren door getalenteerde werknemers de mogelijkheid te bieden om in een ander land te leven en te werken, ervaring en nieuwe vaardigheden op te doen en een eigen internationaal netwerk op te bouwen.

Voor bedrijven die zich willen ontwikkelen is het belang van internationaal ervaren medewerkers groot: zij brengen kennis en vaardigheden in en dragen bij aan het realiseren van de gestelde, internationale doelen door te helpen bij snelle marktintroducties en het beperken van het bedrijfsrisico’s. Aansluiting en flexibiliteit van de mobiliteitsprogramma’s op deze doelstellingen is voor HR professionals dan ook een prioriteit.”

D&A belangrijk meetinstrument

De helft van de bedrijven merkt op dat het gebruik van Data & Analytics een belangrijke bijdrage kan leveren aan het meten van het succes van hun uitzendingen. Smit: “Ook helpen data-analyses om de waarde van het programma voor de onderneming vast te stellen. Het is bijvoorbeeld van belang om te weten of werknemers na terugkomst in het thuisland aan het bedrijf verbonden blijven. Nu geeft maar liefst 33% van de deelnemers aan dat zij geen beeld hebben van het aantal mensen dat de onderneming binnen twaalf maanden na terugkomst de rug toekeert.

Van de bedrijven die dat wel controleren, geeft 30% van de teruggekeerde expatriates als reden voor hun vertrek aan dat er geen geschikte positie meer is in het thuisland of dat zij elders een aantrekkelijker aanbod hebben gekregen. Data-analyses kunnen helpen om de toegevoegde waarde van het programma binnen de organisatie te tonen en het behoud van uitgezonden medewerkers te verbeteren.”

Belangrijke hoofdbrekens

De belastingwetgeving in het buitenland en de lokale immigratie- en registratiewetgeving blijven ondernemingen belangrijke hoofdbrekens bezorgen. Smit: “Regelgeving wordt voortdurend aangescherpt en daardoor nemen de compliance risico’s waaraan bedrijven bloot staan wereldwijd toe. Dat het voldoen aan deze regelgeving voor veel bedrijven lastig is blijkt uit het feit dat de meeste ondernemingen de fiscale- (95%) en immigratie-advisering (83%) uitbesteden aan gespecialiseerde professionals.”

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig