Projectmanagement in de bouw moet volledig op de schop |
close
Share with your friends

KPMG: "Projectmanagement in bouwsector moet volledig op de schop"

Projectmanagement in de bouw moet volledig op de schop

Bedrijven in de bouw- en constructiesector moet het beheer van en de controle op grote bouwprojecten totaal anders gaan inrichten. Het huidige gebrekkige management zorgt ervoor dat de rendementen op veel projecten achterblijven bij de prognoses.

bellm.andy@kpmg.nl

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Een groot aantal bedrijven heeft er bovendien weinig vertrouwen in dat de branche op dit moment in staat is om bouwprojecten volgens de planning en binnen het gestelde budget te realiseren.

Uit de Global Construction Survey 2017 van KPMG blijkt dat slechts één op de vier bedrijven in de branche op dit moment vertrouwt op het vermogen om projecten volgens planning af te leveren. Het onderzoek is wereldwijd uitgevoerd onder tweehonderd projecteigenaren en bedrijven in de bouw- en constructiesector.

"Het huidige projectmanagement schiet duidelijk tekort", zegt Muel Kaptein, partner bij KPMG en gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van governance.

Kaptein: "Vergeleken met andere sectoren blijven de rendementen in de bouw structureel achter. De belangrijkste oorzaak is een gebrek aan monitoring, aan controles en aan rapportering over de voortgang van het project. "Toezicht, beheer en controles zijn essentieel om bedrijven te helpen hun doelstellingen te realiseren."

Geïntegreerd informatiesysteem ontbreekt veelal

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat bijna de helft van de bedrijven gebruikmaakt van afzonderlijke systemen om over de voortgang van projecten te rapporteren. Niet meer dan 8% beschikt over een Project Management Informatie Systeem (PIMS), dat tot doel heeft de planning van projecten en de controle op de uitvoering in iedere fase te verbeteren.

Kaptein: "Iets meer dan 30% maakt weliswaar gebruik van geïntegreerde systemen voor de rapportage, maar dat betekent nog altijd dat projectmanagers weinig controle hebben op het totale project. Ruim de helft van de onderzochte bedrijven belegt routinematige bijeenkomsten met het management om de voortgang te volgen. Deze vormen de basis om het project bij te sturen of drastisch in te grijpen."

Harde controles

Kaptein constateert dat de sector van oudsher in grote mate gebruik maakt van harde, technische controles.

Kaptein: "Voorbeelden hiervan zijn aanvullende autorisaties tijdens het proces of een goedkeuring voor uitgaven. Door de jaren heen is de samenstelling van het personeelsbestand van veel bedrijven aanzienlijk veranderd. Inmiddels maken millennials zo'n 35% van het totale personeelsbestand van de bedrijven in de sector uit. Dit heeft gevolgen voor het vertrouwen dat de bedrijven hebben in de werking van deze harde controles. Millennials accepteren volgens de sector de regels in het proces in veel mindere mate en zien dit soort controles vooral als een beperking in hun functioneren. Dat betekent dat harde, technische controles voor de huidige werknemer in de bouw niet meer effectief zijn.

Toch beschikt slechts 40% van de ondernemingen op dit moment over 'zachte' controles, die vooral gewenst gedrag stimuleren. Het aantal en de aard van de controles tijdens het bouwproces moet dan ook nauwkeurig bekeken worden. De sector moet op zoek naar een stelsel dat beter beheersbaar is en door alle generaties effectief kan worden gehanteerd."

Technologische omarming blijft achter

Het onderzoek laat zien dat de bouw nog altijd druk bezig is om nieuwe technologieën volledig te omarmen. Kaptein: "Terwijl juist een sector als de bouw kan laten zien wat de potentie van technologie is. Minder dan de helft van de bedrijven beschikt over een strategie voor het gebruik van data en de inzet van nieuwe technologieën.

Kaptein: "Waar in andere sectoren robotics en digitale arbeid hun intrede hebben gedaan, blijft de bouw duidelijk achter. Minder dan 20% heeft dit soort toepassingen geïntroduceerd. Datzelfde geldt voor cognitieve automatisering. Een gemiste kans, want de bouw is bij uitstek een bedrijfstak waar veel onderdelen van het proces, zoals de verwerking van betalingen en calculaties, geautomatiseerd kunnen worden."

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig