Noodzakelijke vernieuwing HR-functie blijft bij .... |
close
Share with your friends

KPMG: “Noodzakelijke vernieuwing HR-functie blijft bij veel bedrijven uit”

Noodzakelijke vernieuwing HR-functie blijft bij ....

Ondernemingen besteden wereldwijd in beperkte mate aandacht aan de noodzakelijke transformatie van de HR-functie. Zo worden nieuwe technologische mogelijkheden, zoals cloud-based HR en slimme automatisering, nauwelijks benut om de HR-functie te hervormen.

bellm.andy@kpmg.nl

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG: “Noodzakelijke vernieuwing HR-functie blijft bij veel bedrijven uit”

Bovendien ontberen veel bedrijven adequaat management om de noodzakelijke veranderingen op het gebied van HR daadwerkelijk door te voeren. Het gevolg hiervan is dat de HR-functie bij veel ondernemingen onvoldoende waarde toevoegt. Bedrijven profiteren hierdoor niet alleen onvoldoende van het arbeidspotentieel dat zij in huis hebben, zij zetten ook hun concurrentiepositie op het spel.

Uit het wereldwijde onderzoek HR Transformation van KPMG onder bijna negenhonderd bedrijven in vijftig landen blijkt dat dat bijna 60% van de ondernemingen geen plan van aanpak kent voor de hervorming van de HR-functie. Een beperkt aantal bedrijven is zich bewust van het feit dat het veranderende ondernemingsklimaat vraagt om een geheel andere invulling van de HR-functie.

Personeelsbestand van de toekomst

“Veel ondernemingen onderschatten de strategische waarde van de HR-functie, zeker in het huidige digitale tijdperk”, zegt Renée de Boo, partner bij KPMG’s People & Change praktijk. De Boo: “Teveel bedrijven wachten de ontwikkelingen af en lijken geen strategisch oog te hebben voor het personeelsbestand van de toekomst. Een weloverwogen besluit over de werknemers die in de toekomst nodig zijn is echter van essentieel belang.

Het gebrek aan een strategische, proactieve vernieuwing van de HR-functie houdt aanzienlijke risico’s in, zeker gezien het feit dat de huidige technologische ontwikkelingen de markten van nu, de personeelssamenstelling, de businessmodellen en de relatie met de klant aanzienlijk zullen veranderen.

 

Technologie schiet tekort

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 20% van de ondernemingen de afgelopen maanden een cloud-based HRM-systeem heeft ingevoerd. Eén op de drie ondernemingen heeft op dit moment plannen om een dergelijk systeem in te voeren. Niet meer dan 27% van de bedrijven ziet HR bovendien als een functie ziet die belangrijke strategische waarde kan toevoegen aan het bedrijf.

De bedrijven geven aan dat zij flinke uitdagingen ervaren om de noodzakelijke toegevoegde waarde te realiseren. Zo vindt ruim 40% dat de technologie die de HR-functie moet ondersteunen tekort schiet en een belangrijk obstakel vormt. Bijna 40% geeft aan dat het vermogen van het management om veranderingen in de HR-functie daadwerkelijk door te voeren onvoldoende is.

Investeren in data

De Boo constateert dat steeds meer bedrijven investeren in het verzamelen van grote hoeveelheden data die de HR-functie moeten verrijken. De Boo: “Voor veel ondernemingen vormt het omzetten van deze data in concrete maatregelen en een intelligent gebruik van deze data echter een belangrijk obstakel. Het simpelweg verbinding maken met een cloud systeem levert een onderneming geen inzichten op die op data gebaseerd zijn. En ook geen betere besluitvorming of uiteindelijk echte ondernemingswaarde. Bedrijven die in het digitale tijdperk succesvol willen zijn, moeten in staat zijn om data te vergaren en te interpreteren.

Bovendien moeten zij in staat zijn om te acteren op basis van de inzichten die de data opleveren. Dat is de uiteindelijke doelstelling van de digitale transformatie. Bedrijven die de cloud echt serieus nemen profiteren van de schat aan mogelijkheden om de HR-functie opnieuw vorm te geven en op een veel effectievere manier met werknemers te communiceren.”

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig