Impasse rond bankenhervorming moet nu echt worden .... |

KPMG: “Impasse rond bankenhervorming moet nu echt worden doorbroken”

Impasse rond bankenhervorming moet nu echt worden ....

Nu de besluitvorming van het Bazel Comité over de kapitaalreserves van banken uitblijft, voorziet KPMG op de korte termijn een voortduren van de huidige impasse. “De blijvende onzekerheid voor banken heeft een negatieve impact op de economie”, zegt Lennart de Vries van KPMG Financial Services.

bellm.andy@kpmg.nl

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG: “Impasse rond bankenhervorming moet nu echt worden doorbroken”

De Vries: “Het Bazel Comité wil op korte termijn overeenstemming bereiken over de hervorming van kapitaalstandaarden. Bijna tien jaar na de financiële crisis moet het comité nog altijd een besluit nemen over een aantal cruciale vragen. Het gaat om hoe je de kredietrisico’s van banken moet meten.

De uiteindelijke beslissing bepaalt hoeveel kapitaal banken moeten aanhouden om onverwachte verliezen te kunnen opvangen. De onderhandelingen hierover lijken echter muurvast te zitten. Het besluit had eigenlijk eind 2016 genomen moeten worden. Het blijkt erg lastig om tot regelgeving te komen die bij alle leden in goede aarde valt.”

Vooral Europese banken

De huidige voorstellen lijken vooral Europese banken te raken, doordat deze banken meer gebruik van interne modellen mogen maken. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten waar toezichthouders meer leunen naar voorgeschreven standaard methoden om risico’s te meten. Beiden kennen voor- en nadelen. Standaard methoden zijn vaak relatief simpel maar niet risico-sensitief. Interne modellen kunnen vaak beter aansluiten bij de daadwerkelijke risico’s die banken lopen, maar zijn vaak complexer.  

Vier scenario’s

KPMG voorziet op de korte termijn vier scenario’s om uit de huidige impasse te komen. De Vries: “Het ‘laten we nog even wachten’- scenario lijkt hierbij het meest voor de hand te liggen. Maar ook dit scenario maakt geen einde aan de onzekerheid. De aanhoudende onzekerheid kan banken parten gaan spelen als zij in hun kredietverlening de meest impactvolle voorstellen gaan meenemen. De vraag voor beleidsmakers is in hoeverre dit wenselijk is voor doelen rondom economische groei en financiële stabiliteit. Europa moet dus keuzes maken.”

Betere regels of harmonisering van bestaande

Om de ontwikkelingen in een breder perspectief te plaatsen hebben heeft KPMG een analyse gedaan naar de historische achtergrond van de huidige discussies. De Vries: “Het is goed om scherp te hebben waarom we nu staan waar we staan. Beleidsmakers zouden zorgvuldig moeten afwegen welke vraag als eerste beantwoord dient te worden. Ligt de oplossing in betere regels of in een meer geharmoniseerde toepassing van bestaande regels? Dat laatste kent minder controverses en is deels al in gang gezet door meer uitleg door het Bazel Comité van bestaande regels. Bovendien proberen de Europese Centrale Bank en de European Banking Authority in Europa interpretatieruimte in de regels weg te nemen.”

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig