Reactie KPMG op uitkomsten AFM-onderzoek |

Reactie KPMG op uitkomsten AFM-onderzoek

Reactie KPMG op uitkomsten AFM-onderzoek

KPMG herkent in de uitkomsten van het AFM-onderzoek een positief oordeel over de voortgang van de implementatie en borging van het verandertraject in 2016. Hieruit blijkt dat KPMG flinke progressie heeft gemaakt met het implementeren van verbetermaatregelen op het gebied van kwaliteit, houding en gedrag. Tegelijk zijn wij teleurgesteld over de uitkomsten van de AFM-dossierinspecties over 2014/15, die voor ons onbevredigend waren.

Woordvoerder

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Reactie KPMG op uitkomsten AFM-onderzoek

Positief over verandertraject

Bestuursvoorzitter Albert Röell: ‘We moesten van ver komen als KPMG. Sindsdien hebben we lering getrokken en zijn we flink opgeschoten om de kwaliteit van onze controles te verbeteren. Daarbij zijn forse inspanningen verricht om procedures, cultuur en kwaliteit op orde te brengen. Wij zijn dan ook verheugd dat de AFM positief oordeelt over de voortgang van de implementatie en borging van het verandertraject bij KPMG. Tegelijk realiseren we ons dat we er nog niet zijn. We gaan dan ook onverminderd door op de ingeslagen route om aan de verwachtingen van de AFM te voldoen. Hierbij concentreren we ons op de cultuur- en gedragscomponent van de verbetermaatregelen. Het vergt echter tijd om de professionele organisatie als geheel volledig en duurzaam op een hoger niveau te brengen. In het besef dat het tempo van verandering hoog moet blijven, zullen we ons daar als bestuur onverminderd op blijven richten.’

Dossierinspecties onbevredigend

KPMG erkent dat de uitkomsten van dossierinspecties onbevredigend zijn. Van de acht dossiers waren er zes naar het oordeel van de AFM niet op orde. Over een aantal dossiers zijn intensieve vakinhoudelijke gesprekken gevoerd om van elkaars inzichten te leren. De analyses en benodigde verbeteringen zijn direct uitgevoerd. De betreffende jaarrekeningen en controleverklaringen behoefden geen aanpassing. Het betrof controledossiers over 2014/15, toen de implementatie van ingrijpende verbeteringsmaatregelen net begon. Dat was tamelijk snel om het effect van de maatregelen al volledig tot uiting te laten komen in de wettelijke controles over 2014 en 2015.

Goed op weg, extra inspanningen

KPMG beschouwt de uitkomsten van dit AFM-onderzoek als teken dat de organisatie goed op weg is met zijn verandertraject. De tegenvallende dossierinspecties vormen een waarschuwing en aanmoediging. Albert Röell: ‘Het is een helder signaal tot extra inspanningen. Daarbij richten wij ons er op om onze kwaliteit – ook zichtbaar in cultuur en gedrag – te borgen en om bij volgende dossierinspecties van de AFM aanmerkelijk beter voor de dag te komen.’

Meer informatie is te raadplegen via:

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig