KPMG maakt advies digitaal toegankelijk met slimme .... |

KPMG maakt advies digitaal toegankelijk met slimme software oplossingen

KPMG maakt advies digitaal toegankelijk met slimme ....

KPMG gaat haar dienstverlening op het gebied van accounting en consulting op grote schaal digitaal toegankelijk maken. Dat betekent dat bedrijven en organisaties voor een aantal expertisegebieden adviesdiensten kunnen ‘downloaden’ en deze naar eigen inzicht in hun bedrijfsvoering kunnen inzetten.

Gerelateerde content

KPMG maakt advies digitaal toegankelijk met slimme software oplossingen

KPMG brengt deze digitale oplossingen samen onder de naam KPMG Smart Tech Solutions. Op dit moment gaat het om zo’n vijftien oplossingen waarmee bedrijven en organisaties hun prestatie kunnen verbeteren en beter kunnen voldoen aan regelgeving. KPMG Smart Tech Solutions combineert de kennis en ervaring die in de afgelopen honderd jaar is opgebouwd met de technologie en stelt deze expertise bijvoorbeeld door middel van licenties beschikbaar aan organisaties.

Veranderende businessmodellen

“Veel bedrijven, maar ook organisaties binnen de publieke sector, zoals ziekenhuizen en woningcorporaties, hebben te maken met veranderende businessmodellen als gevolg van nieuwe technologieën en de opkomst van big data”, constateert Richard Wagenmakers van KPMG.

Wagenmakers: “Ook de consultancybranche is aan verandering onderhevig. De technologie speelt hierin een belangrijke rol. Bovendien dienen nieuwe concurrenten zich aan, is kennis door het internet veel gemakkelijker te vergaren en is er meer transparantie gekomen op het gebied van kwaliteit, service en prijs.

Deze veranderingen vormen ook kansen. Wij kunnen onze kennis, kunde en producten via slimme technologie op een schaalbare wijze ter beschikking stellen aan de markt, zodat organisaties deze meer zelfstandig kunnen inzetten.”

Zelf aan de knoppen

Met de slimme software oplossingen ontsluit KPMG haar wereldwijde collectieve kennis en ervaring op grote schaal door middel van technologie. Wagenmakers: “Simpel gezegd komen we dus in een aantal gevallen minder bij organisaties over de vloer. Wij stellen hen in staat adviesdiensten digitaal af te nemen. De organisatie zit dus zelf aan de knoppen. Dat geldt voor vraagstukken waarmee zij als gevolg van technologische ontwikkelingen te maken hebben, zoals cyber security.

Maar ook de steeds complexere regelgeving vraagt om oplossingen, zoals de verslaggevingsregels waaraan organisaties moeten voldoen in het kader van hun leasingverplichtingen. Daarnaast bieden we oplossingen voor facturering. Neem bijvoorbeeld InvoiceSharing, die zorgt voor efficiëntere facturatie, door het gebruik van papier en PDF terug te brengen. Tegelijkertijd voert het een compliance check uit én boekt het facturen rechtstreeks in de boekhouding.

Een ander voorbeeld is Indica, een tool die helpt met fraudebestrijding binnen het bedrijf. Indica kan bij een vermoeden van fraude een Early Case Assessment uitvoeren om een eerste inzicht te krijgen in de eventuele problematiek. En ook Innovation Factory is een goed voorbeeld. Deze tool verzamelt en analyseert wereldwijd ideeën en meningen van mensen vanuit een innovatieve en inspirerende invalshoek.”

Traditionele vorm van advisering zal afnemen

KPMG richt zich met haar digitale dienstverlening zowel op grote bedrijven als ‘midmarket’ bedrijven. Wagenmakers: “Door de inzet van de technologie komen onze tools en producten ook binnen het bereik van delen van de markt die wij nu nog niet bedienen. Met Smart Tech Solutions staan vooral de producten centraal waarmee wij organisaties vooruit kunnen helpen en in veel mindere mate het menselijk kapitaal dat hierbij een bijdrage kan leveren.

Met onze digitale dienstverlening gaat het vooral om de tools en producten waarmee wij bedrijven vooruit kunnen helpen. Ik verwacht dan ook dat over tien jaar een aanzienlijk deel van onze omzet voort zal komen uit dit soort slimme software oplossingen. Een kleiner deel zal dan nog gegenereerd worden door de traditionele vorm van advisering die vooral gebaseerd is op menselijk contact.”

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig