KPMG: “Nederland blinkt niet uit in transparante zorg” |

KPMG: “Nederland blinkt niet uit in transparante zorg”

KPMG: “Nederland blinkt niet uit in transparante zorg”

Nederland neemt wereldwijd een gedeelde zevende positie in als het gaat om de mate waarin ons zorgsysteem inzicht geeft in de kwaliteit van de geleverde zorg, de ervaring van de patiënt en de kosten van de zorg.

bellm.andy@kpmg.nl

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG: “Nederland blinkt niet uit in transparante zorg”

Nederland scoort hoog als het gaat om het geven van inzicht in de financiële banden tussen zorgaanbieders en de industrie en de mate waarin patiënten inzicht hebben in patiëntervaringen. Het Nederlandse zorgsysteem is echter minder succesvol als het gaat om transparantie over de uitkomsten van de geleverde zorg en de toegang die patiënten hebben tot hun gezondheidsdossier.

Dit blijkt ‘Goed, beter, best’, een internationaal onderzoek van KPMG naar de vraag in hoeverre landen transparant zijn over de werking van hun zorgstelsel. Het onderzoek is uitgevoerd in ruim dertig landen.

Denemarken is het land dat het meest transparant is over de geleverde zorg. Het land blinkt vooral uit in het geven van inzicht in de kosten en financiering, het toezicht op de zorg en de wijze waarop met patiëntgegevens wordt omgegaan. Denemarken wordt op de ranglijst gevolgd door Finland, Zweden, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

Roep om transparantie klinkt luider

“De roep om transparantie in de zorg klinkt wereldwijd steeds luider”, constateert David Ikkersheim, partner bij KPMG Health.

Ikkersheim: “Binnen de sector is een duidelijke angst dat meer transparantie mogelijk leidt tot reputatierisico’s, een aantasting van de professionele autonomie en toenemende administratieve lasten. De angst voor een dergelijke toekomst, waarin een verkeerd soort transparantie de vrije loop krijgt, is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Er dreigt namelijk een reëel gevaar dat zorgstelsels verdrinken in betekenisloze data die afleiden van het daadwerkelijk verbeteren van de zorg en juist leiden tot minder transparantie.

Transparantie die doordacht en gedisciplineerd wordt toegepast, met een focus op een aantal kernindicatoren per aandoening en doelgroep, kan een serieuze bijdrage leveren aan de kwaliteit en de waarde van zorg. Paradoxaal genoeg is less in dit geval more.”

Wereldwijd grote verschillen

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat er wereldwijd grote verschillen bestaan in de mate waarin landen inzicht verschaffen in de diverse aspecten van de zorg.

“Veel landen doen het goed als het gaat om het toezicht en de financiering, maar krijgen een onvoldoende als het gaat om inzicht in de geleverde kwaliteit van de zorg”, zegt Ikkersheim.

Ikkersheim: “Er bestaat beperkt consensus over de vraag hoe transparantie in de zorg eruit zou moeten zien. Het onderzoek toont per land een grote verscheidenheid aan interpretaties, al naar gelang de zorgomgeving en de aard van de stakeholders.

Het wordt dan ook hoog tijd dat transparante zorg niet langer wordt gezien als een eis die vanuit de politiek wordt opgelegd, maar als een mogelijkheid om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. Innovatieve zorgaanbieders moeten hierbij het voortouw nemen. Nederland kan hierbij gebruik maken van voorbeelden en lessen uit het buitenland.”

Betrouwbare data

De beschikbaarheid van betrouwbare data blijkt in veel landen een probleem te vormen. Ikkersheim: “Het openbaar maken van gegevens over een zorgsysteem is van weinig waarde als deze data niet volledig, niet juist, niet actueel en niet vergelijkbaar zijn. Om de datakwaliteit in Nederland te verbeteren dienen kwaliteitisregistraties steekproefsgewijs gecontroleerd te worden, zodat patiënten weten waar ze aan toe zijn.”

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig