KPMG en Cegeka ontwikkelen recept tegen pensioenapathie |

KPMG en Cegeka ontwikkelen recept tegen ‘pensioenapathie’

KPMG en Cegeka ontwikkelen recept tegen pensioenapathie

KPMG en IT-dienstverlener Cegeka hebben een nieuw concept ontwikkeld dat in staat is in de toekomst de Nederlandse burger een compleet en actueel overzicht te geven van zijn toekomstige pensioen.

bellm.andy@kpmg.nl

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG en Cegeka ontwikkelen recept tegen ‘pensioenapathie’

“Veel Nederlanders zijn wat apathisch als het om hun pensioen gaat”, zegt Pieter Kiveron, segmentleider Pensioenen bij KPMG. Kiveron: “Begrijpelijk, want de informatievoorziening is vaak niet tijdig, niet interactief en de financiële crisis heeft ertoe geleid dat het vertrouwen van de consument in grote financiële instellingen een flinke deuk heeft opgelopen.”

Smart contracts

Het concept is gebaseerd op de blockchaintechnologie en combineert de pensioenaanspraken van de vier pijlers van het Nederlandse stelsel: het basispensioen (AOW), het aanvullend pensioen, de privé pensioenvoorziening en de vermogensopbouw. De blockchaintechnologie stelt pensioenaanbieders in staat alle informatie over de pensioenopbouw te delen en te integreren en pensioenberekeningen te maken op basis van smart contracts.

“Zo’n smart contract is uitermate geschikt om de pensioenopbouw in de tijd te berekenen”, zegt Dennis de Vries van KPMG Digital Ledger Services. De Vries: “Wanneer de parameters van het pensioen, zoals startdatum, pensioengevend salaris en opbouwpercentage, zijn ingevuld, kan het smart contract op elk moment automatisch de actuele pensioenopbouw berekenen. Omdat de parameters en rekenmethode na invoer beide onveranderlijk zijn, kunnen we erop vertrouwen dat de berekende pensioenopbouw accuraat en volledig is. Een daaraan is steeds meer behoefte.”

Vier pijlers

Het Pensioen Inkomen en Vermogen Overzicht Totaal (PIVOT) van KPMG en Cegeka onderscheidt zich volgens Kiveron van bijvoorbeeld Mijnpensioenoverzicht.nl doordat het concept zich niet beperkt tot de eerste twee pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel, het basispensioen (AOW) en het aanvullende pensioen.

Kiveron: “PIVOT dekt alle pijlers van een adequate oudedagsvoorziening. Pensioeninformatie ligt immers niet alleen vast in de verschillende pijler 2-contracten, maar ook in de andere pijlers. Al die informatie wordt beheerd door verschillende partijen. Daarom is het voor een actueel overzicht van iemands pensioenopbouw nodig dat de gegevens van deze partijen geïntegreerd worden.

Gebruik van blockchain maakt het mogelijk dat de verschillende partijen de versnipperde pensioeninformatie over de pijlers heen samenvoegen tot een geïntegreerd overzicht van iemands pensioenopbouw.”

PSD2 speelt belangrijke rol

De ontwikkeling van het nieuwe concept om de volledige pensioenopbouw inzichtelijk te maken, wordt mede mogelijk gemaakt door de invoering van PSD2, de Europese richtlijn die vanaf 2018 ingaat en erop gericht is om de concurrentie in het ‘betalingenlandschap’ te verbeteren, de drempels voor nieuwe toetreders in de betaalindustrie weg te nemen en meer openheid te realiseren.

Kiveron: “Voor pensioenen zal deze openheid uiteindelijk tot gevolg hebben dat de pensioeninformatie van alle vier de pijlers breder leverbaar en toegankelijk zal zijn. Als katalysator zal PSD2 er kortom voor zorgen dat consumenten meer informatie over hun pensioensituatie krijgen, omdat de openheid in de financiële dienstverlening toeneemt.

Als richtlijn stelt PSD2 consumenten in staat om op basis van die informatie ook daadwerkelijk actie te ondernemen, omdat betaalmogelijkheden direct geïntegreerd kunnen worden. Daarnaast zal PSD2 ook de ontsluiting van financiële informatie naar andere partijen dan de consument mogelijk maken, waarmee financiële adviseurs of robots individuele pensioenplannen kunnen maken.”

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig