Digitalisering en robotisering veranderen agenda CIO |

KPMG: “Digitalisering en robotisering veranderen agenda van CIO ingrijpend”

Digitalisering en robotisering veranderen agenda CIO

De huidige technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering en robotsering, hebben ingrijpende gevolgen voor de technologische strategie van organisaties in het algemeen en de agenda van de CIO in het bijzonder.

bellm.andy@kpmg.nl

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG: “Digitalisering en robotisering veranderen agenda van CIO ingrijpend”

Daarnaast is de wereldwijde geopolitieke onzekerheid in toenemende mate bepalend voor de technologische koers die bedrijven varen. Een van de gevolgen is dat organisaties er steeds vaker voor kiezen om te werken met een technologieplatform dat meer flexibel gebruikt kan worden. Bovendien opereren bedrijven in toenemende mate met gelimiteerde budgetten en zijn zij meer gaan investeren in cybersecurity.

Dit blijkt uit de internationale CIO Survey 2017 van KPMG en Harvey Nash onder bijna 4.500 CIO’s in 86 landen. Ruim 60% van de CIO’s geeft aan dat het klimaat waarin de organisatie opereert steeds onvoorspelbaarder wordt.

Technologie vormt flinke uitdaging

“Een succesvolle toepassing van de technologie vormt voor veel organisaties nog altijd een flinke uitdaging”, constateert Jan-Leen ’t Jong, algemeen directeur van Harvey Nash.

’t Jong: “En het wordt er zeker niet gemakkelijker op. Naast de grote stappen voorwaarts die op het gebied van technologie worden gemaakt hebben organisaties te maken met een politiek en economisch landschap dat zeer dynamisch is en snel verandert. Het is echter opvallend hoeveel CIO’s erin slagen om hun organisatie Agile en digitaal in te richten waardoor onzekerheden worden omgezet in kansen.

De invloed van de CIO neemt dan ook toe, vooral nu CEO’s en andere bestuursleden hem vragen wat de beste manier is om de organisatie door de onzekerheden en kansen van de digitale wereld heen te loodsen.”

Andere prioriteiten

Voor de CIO heeft de onzekerheid ertoe geleid dat hij zijn prioriteiten flink heeft bijgesteld. Zo is de CIO vergeleken met vorig jaar meer aandacht gaan besteden aan het leveren van een consistente en stabiele prestatie door de IT-afdeling, aan het ontwikkelen van nieuwe innovatieve producten en diensten, aan het reduceren van kosten en het vergroten van de operationele effectiviteit.

De toegenomen aandacht voor deze onderwerpen is ten koste gegaan van de aandacht die de CIO zou moeten geven aan het verbeteren van de relatie met bestaande klanten en prospects. En ook het verbeteren van het welslagen van IT-projecten is hierdoor enigszins naar de achtergrond verdwenen.

Digitale strategie steeds belangrijker

Ondanks het feit dat ruim 60% van de onderzochte organisaties zijn technologische strategie als gevolg van de onzekerheid heeft aangepast, geeft bijna 90% aan dat zij de investeringen in innovatie, zoals bijvoorbeeld digitale arbeid, hebben opgevoerd. Iets meer dan de helft investeert in een technologieplatform dat flexibeler is en het mogelijk maakt te vernieuwen en de organisatie sneller aan te passen aan veranderende omstandigheden.

“Hoewel de huidige onzekerheid een stabiele businessplanning voor veel organisaties lastig maakt, vormt de digitale strategie een steeds belangrijker onderdeel in de bedrijfsvoering”, zegt William Koot, partner bij KPMG Management Consulting.

Koot: “Het aandeel van de ondernemingen die beschikken over een onderneming brede digitale strategie is de afgelopen twee jaar met ruim 50% toegenomen. Om hun digitale strategie ten uitvoer te kunnen brengen, gaan steeds meer ondernemingen bovendien op zoek naar Enterprise Architects. De vraag naar dit soort gespecialiseerde IT’ers is het afgelopen jaar met 26% gestegen.”

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig