Idee voor evenwichtiger belasting elektrische laadpunt |

Idee voor evenwichtiger belasting elektrische laadpunten wint KPMG-prijs

Idee voor evenwichtiger belasting elektrische laadpunt

Angelo Tsereklas-Zafeirkis, student aan de Rotterdam School of Management (RSM), heeft de jaarlijkse duurzaamheidsprijs van KPMG gewonnen.

1000

bellm.andy@kpmg.nl

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Idee voor evenwichtiger belasting elektrische laadpunten wint KPMG-prijs

Tsereklas-Zafeirkis krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar de vraag hoe de pieken en dalen bij de oplaadpunten voor elektrische auto’s beter beheerst kunnen worden. Hiertoe heeft hij een app ontwikkeld die data over het oplaadgedrag van de gebruikers van elektrische auto’s verzamelt. Op deze manier wordt duidelijk op welke tijden oplaadpunten het meest worden belast en kan ‘de prijs aan de pomp’ worden aangepast aan dit soort pieken en dalen.

“Het via een prijsmechanisme sturen van het oplaadgedrag van bestuurders van elektrische auto’s draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen die in de nabije toekomst kunnen ontstaan”, zegt Jerwin Tholen van KPMG die als voorzitter van de jury de inzendingen mede heeft beoordeeld.

Tholen: “Met zijn app draagt Tsereklas-Zafeirkis bij aan de oplossing voor een probleem dat zich straks gaat aandienen: aanzienlijke wachttijden bij oplaadstations op momenten dat iedereen zijn batterij wil opladen.”

Onderzoeksmethodologie

De jury, die naast Tholen bestaat uit Jan Bom, hoofdredacteur van P+, Bert Tulleners van de Rock Group en Henriette Davelaar, hoofd duurzaamheid bij PGGM, prijst met name de methodologie die Tsereklas-Zafeirkis in zijn onderzoek heeft gehanteerd.

Tholen: “Het onderzoek is een combinatie van literatuurstudie, een analyse van harde feiten en het ontwerp van financiële modellen gebaseerd op nieuwe consumentengegevens die door middel van een app zijn verkregen. In onze ogen is dit de weg die studenten zouden moeten bewandelen. Het toepassen van de dagelijks gebruikte technologie in onderzoek.

De jury was onder de indruk van de kwaliteit en de verschillende benaderingen die de studenten hebben gekozen om een bijdrage te leveren aan een meer duurzame samenleving. Onze maatschappij heeft een grote behoefte aan mensen die vooruit kijken, ethiek en integriteit hoog in het vaandel hebben staan en belangrijke maatschappelijke kwesties proactief willen aanpakken.”

Obstakels snel nemen

Volgens Tholen zullen bedrijven die op zoek zijn naar een oplossing voor dit soort momenten van overbelasting het idee van harte omarmen. Tholen: “De adoptie van de elektrische auto valt of staat niet alleen met de actieradius van het voertuig, maar ook met de beschikbaarheid van laadstations en de oplaadtijd. Het mag duidelijk zijn dat vanuit milieuoogpunt dit soort obstakels snel genomen zal moeten worden. Elektrische auto’s hebben immers een lagere CO2 uitstoot, zijn veel stiller en dragen daarmee bij aan leefbare steden. Elektrische auto’s kunnen zorgen voor 50% van de reductie-doelstellingen voor verkeer en vervoer in 2050.

Als we het oplaadgedrag en het netwerk niet aanpassen zit er echter snel een limiet op het aandeel elektrische auto’s. Ze kunnen simpelweg niet allemaal opgeladen worden in de vroege avond als mensen thuiskomen. Het opladen in daluren zorgt ervoor dat al opgewekte energie slim wordt gebruikt. Het uitbreiden van de piekcapaciteit in de vroege avond zou vragen om grote financiële investeringen en leidt ook tot het opwekken van meer elektriciteit waarvoor waarschijnlijk ook niet-duurzame bronnen worden gebruikt.”

True Value

KPMG reikt de prijs ieder jaar uit voor onderzoek dat bijdraagt aan het realiseren van een meer duurzame samenleving. Tholen: “Dat doen wij mede vanuit de True Value-gedachte. Groei van welvaart en welzijn moeten hand in hand gaan. Dat betekent dat de wereld die wij achterlaten minstens met zo mooi moet zijn als die we aantroffen. Bij alles wat we in Nederland doen moet de missie dan ook zijn dat de verduurzaming in Nederland moet worden versneld door het wegnemen van obstakels, zoals de overbelasting van oplaadpunten voor elektrische auto’s.”

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig