KPMG: Vertrouwen in digitale toekomst | KPMG | NL

KPMG: Vertrouwen in digitale toekomst

KPMG: Vertrouwen in digitale toekomst

Accountants- en advieskantoor KPMG heeft het afgelopen boekjaar hard gewerkt aan verder herstel van het maatschappelijk vertrouwen. Het vorig jaar aangekondigde driejarige investeringsprogramma van EUR 54 miljoen is voor EUR 32 miljoen aangewend.

1000

Gerelateerde content

KPMG: Vertrouwen in digitale toekomst

Onder andere voor de verdere verhoging van de kwaliteit van de primaire dienstverlening, processen en systemen en de organisatie. Daarnaast zijn substantiële investeringen gedaan in de digitalisering van het controlewerk en adviesgebieden zoals Data & Analytics, Cyber Security en Asset Based Services. Hier gaat KPMG de komende jaren mee door.                          

De totale omzet van de accountants en adviseurs van KPMG in Nederland is met EUR 453 miljoen stabiel (inclusief Tax EUR 608 miljoen). Als gevolg van de kantoorrotatie daalde de omzet van Audit fractioneel, terwijl Advisory een groei van EUR 4 miljoen wist te realiseren. ‘Gegeven de vergaande investeringen, in zowel tijd als geld, een bevredigende uitkomst’, aldus bestuursvoorzitter Albert Röell. ‘Met name Deal Advisory, Financial Services en onze digitale dienstverlening toonden mooie groei.’

  • Omzet KPMG in Nederland* stabiel: € 608 miljoen (2015: 603)
  • Omzet Audit: € 251 miljoen (2015: 255**)
  • Omzet Advisory: € 188 miljoen (2015: 184)
  • Overige omzet: € 14 miljoen (2015: 13)
  • Winst KPMG voor belasting stijgt: € 60 miljoen (2015: 54)
  • Bestedingen o.a. in kwaliteit vanuit driejarige investeringsprogramma (á € 54 miljoen): € 32 miljoen

*Inclusief Tax
**Exclusief samenstelpraktijk

Werken onder de motorkap

Röell stelt dat de sector – en KPMG voorop – zich moet blijven inspannen om het maatschappelijk vertrouwen te herwinnen: ‘Na enkele roerige jaren kijken wij bescheiden, met een zeker gevoel van tevredenheid naar de ontwikkeling van KPMG. Onder de motorkap wordt hard gewerkt. De zichtbare resultaten van de verbeteringen vragen echter tijd. Wij streven naar een organisatiecultuur waarbij het publiek belang en het belang van de klant elkaar op evenwichtige wijze versterken. KPMG is door de breedte en diepte van zijn werkterrein in staat om technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vroegtijdig te signaleren en hierover inzichten te bieden aan klant en samenleving. Daarmee leveren we een positieve bijdrage aan de gedachtenvorming in Nederland.’

Verdergaande digitalisering

KPMG zet komend jaar de volgende stap in de digitalisering van zijn controle- en advieswerkzaamheden. Ook de komende 3 tot 5 jaar blijft KPMG aanzienlijke investeringen doen in de verdergaande digitalisering van zijn dienstverlening en processen. Hiermee komt KPMG tegemoet aan de wensen van klanten en de samenleving. Röell: ‘We bieden diepere inzichten op basis van data-analyse en streven naar het drastisch reduceren van menselijke fouten in bestaande processen en procedures. Hierbij speelt de inzet van diverse nieuwe technologieën, waaronder cognitieve intelligentie, een belangrijke rol.’

100 jaar KPMG: Invullen maatschappelijke rol

In 2017 bestaat KPMG in Nederland 100 jaar. Piet Klijnveld, de oprichter van het Nederlandse deel van het internationale netwerk, startte op 17 maart 1917 zijn accountantskantoor aan de Herengracht in Amsterdam. KPMG zal in zijn jubileumjaar samen met medewerkers, klanten en de samenleving als geheel stil staan bij de invulling van zijn maatschappelijke rol. De “K” van KPMG herinnert tot op de dag van vandaag aan de Nederlandse wortels van het internationale netwerk, dat wereldwijd actief is met 189.000 mensen in 152 landen.

‘Onze blik blijft naar voren gericht. Vanuit KPMG denken we na over belangrijke maatschappelijke trends’, licht Röell toe. ‘We hebben vertrouwen in de digitale toekomst en de bijdrage die digitalisering gaat brengen aan onze klanten en de samenleving als geheel. Daarbij kijken wij breder dan zuiver financieel of technologisch.’ Onder het begrip “True Value” probeert KPMG inzicht te verstrekken over de impact van het bedrijfsmatig handelen op de niet-financiële aspecten van bedrijfsvoering, zoals intellectueel, sociaal en natuurlijk kapitaal.

Jaarverslag

Jaarverslag

Protecting and creating value Integrated Report 2015-2016

Contact

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig