Industrie afrekenen op doeltreffendheid medicijn | KPMG | NL

KPMG: "Farmaceutische industrie moet worden afgerekend op doeltreffendheid medicijn"

Industrie afrekenen op doeltreffendheid medicijn

Fabrikanten van geneesmiddelen moeten veel meer worden afgerekend op de doeltreffendheid van het medicijn voor de patiënt. Dat betekent dat de producent het geneesmiddel pas vergoed krijgt wanneer de werking daadwerkelijk is aangetoond.

1000

Contact

Partner KPMG Health

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Farmaceutische industrie moet worden afgerekend op doeltreffendheid medicijn

Hoewel deze benadering niet voor ieder medicijn toepasbaar is, kan op grotere schaal van deze manier van vergoeden gebruik worden gemaakt dan nu gebeurt. "Als gevolg van stagnerende zorgbudgetten en de groeiende vraag naar zorg staan farmaceutische bedrijven onder steeds grotere druk om de waarde van hun producten aan te tonen", zegt Anna van Poucke, voorzitter van KPMG Health.

Van Poucke: "Het alleen maar aantonen in wetenschappelijke studies dat geneesmiddelen doeltreffend zijn, volstaat niet meer. De farmaceutische industrie moet laten zien dat de werking van een geneesmiddel in de praktijk dermate goed is dat de prijs van het product gerechtvaardigd is. Gezien het feit dat de zorgkosten steeds verder omhoog gaan, ligt de industrie duidelijk onder een vergrootglas van zowel het publiek als de politiek. Zij willen dat de sector met een alternatief komt voor de traditionele benadering die sterk gericht is op het genereren van zoveel mogelijk omzet."

Kosten zorg omlaag

Met deze benadering wordt de farmaceutische industrie volgens Van Poucke niet alleen gedwongen om effectieve geneesmiddelen te maken. Van Poucke: "Ook de kosten van de zorg kunnen aanzienlijk worden teruggedrongen. Fabrikanten krijgen het gebruik van hun medicijnen alleen vergoed door zorgverzekeraars wanneer de werking is aangetoond. Bijvoorbeeld omdat het gebruik van het geneesmiddel tot minder ziekenhuisopnames heeft geleid. Voor deze wijze van vergoeden van geneesmiddelen zijn twee voorwaarden essentieel. De werking van een medicijn moet duidelijk te meten zijn en de relatie met het genezingsproces moet kunnen worden aangetoond. Daarnaast is het selecteren van de meest geschikte patiënten essentieel. Hierdoor wordt een succesvolle werking vergroot en wordt geen geld verspild aan patiënten die geen baat hebben bij een medicijn."

Goed voorbeeld

Van Poucke noemt als voorbeeld van deze wijze van vergoeden het geneesmiddel Entresto, een innovatief medicijn voor het behandelen van chronisch hartfalen.

Van Poucke: "Fabrikant Novartis zegt dat dit het eerste medicijn is dat aanwijsbaar zorgt voor minder sterfgevallen dan andere geneesmiddelen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het medicijn zorgt voor 20% minder ziekenhuisopnames, een duidelijke verbetering vergeleken met andere behandelingen. Begin dit jaar heeft Novartis overeenkomsten afgesloten met twee Amerikaanse zorgverzekeraars, Cigna en Aetna. Deze zorgverzekeraars hebben de betalingen voor het gebruik van het medicijn aan Novartis afhankelijk gemaakt van de reductie van het aantal patiënten dat in het ziekenhuis wordt opgenomen en het aantal mensen dat als gevolg van hartfalen is overleden."

Integraal onderdeel zorgpad

De aanpak kan volgens Van Poucke bovendien leiden tot een volstrekt andere relatie tussen farmaceutische bedrijven en ziekenhuizen. Van Poucke: "De fabrikanten kunnen zich op deze manier ontwikkelen van leverancier van een medicijn tot een partner in het verbeteren van het totale zorgpad. Bijvoorbeeld door bij de verschillende zorgaanbieders de doeltreffendheid van een medicijn in kaart te brengen en te vergelijken en allerlei data over de gekozen behandeling met anderen te delen. Dit kan uiteindelijk leiden tot een beter resultaat tegen lagere kosten, waardoor de uiteindelijke waarde voor het totale zorgstelsel in het algemeen en de patiënt in het bijzonder toeneemt."

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig