KPMG: “Technologie gaat speelveld hedge fonds | KPMG | NL

KPMG: “Technologie gaat speelveld hedge fonds ingrijpend veranderen”

KPMG: “Technologie gaat speelveld hedge fonds

Hedge fondsen gaan wereldwijd aanzienlijk investeren in technologie om te kunnen voldoen aan alle regelgeving en om bedrijfsprocessen te verbeteren. De bedrijven verwachten dat innovatie de komende jaren in toenemende mate bepalend wordt voor het onderlinge speelveld en hun concurrentiepositie.

1000

bellm.andy@kpmg.nl

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG: “Technologie gaat speelveld hedge fonds ingrijpend veranderen”

Vooral voor de grotere fondsen kan achterblijven in innovatie nadelig zijn voor hun concurrentiepositie. Zij investeren dan ook meer dan gemiddeld in nieuwe technologieën.

Uit de Global Hedge Fund Survey 2016 van KPMG blijkt dat meer dan de helft van de fondsen met een vermogen onder beheer van meer dan $ 5 miljard de afgelopen vijf jaar jaarlijks meer dan $ 5 miljoen heeft uitgegeven aan technologie. Van de fondsen met een vermogen onder beheer van minder dan $ 500 miljoen geeft bijna 70% aan de laatste vijf jaar minder dan $ 500.000 te hebben geïnvesteerd in technologie. En de ondernemingen verwachten dat deze uitgaven de komende jaren alleen maar zullen groeien.

“Hedgefondsmanagers realiseren zich dat de concurrentie de komende vijf jaar steeds heviger zal worden en dat innovatie een ‘must’ is”, zegt Jeroen van Nek, partner bij KPMG en segmentleider Investment Management.

Van Nek: “De fondsen zijn weliswaar nog niet bezig met het ontwikkelen van fraaie apps voor klanten of de inzet van robots bij de trading desk. Maar het is duidelijk dat het besef overheerst dat zij concurrerend moeten blijven, zowel in de front-, de midden- en de backoffice.”

Gevarieerde aanpak

Zo’n 90% van de onderzochte fondsen investeert vooral in technologie om de interne controles te kunnen verbeteren, te kunnen voldoen aan alle regelgeving en de bedrijfsvoering efficienter te maken.

Van Nek: “Wij zien echter ook dat de bedrijven innovatie willen inzetten om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de belegger, bijvoorbeeld op het gebied van transparantie en verslaggeving. En bijna de helft van de fondsen streeft een betere concurrentiepositie, kostenreductie en minder complexiteit na.

Nu de fondsen in toenemende mate gedwongen worden om op basis van technologie te concurreren, zullen zij overigens strategische keuzes moeten maken. Sommige bedrijven zweren bij outsourcen, terwijl andere fondsen ervan overtuigd zijn dat zij de deskundigheid binnen de eigen organisatie moeten opbouwen.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 30% van de met name grote fondsen er de voorkeur aangeeft om de technologie intern te ontwikkelen. Eenzelfde aantal kiest ervoor om te outsourcen aan derden. Dit geldt vooral voor de kleinere fondsen, die met deze aanpak een reductie van de complexiteit nastreven en kunnen beschikken over de laatste technologie. Eén op de vier vooral middelgrote bedrijven geeft te kennen een bestaand platform te zullen kopen.”

Grotere zorgen over datarisico’s

Nu de bedrijven veel afhankelijker worden van de technologie, maken de fondsen zich grotere zorgen over de risico’s die het gebruik van alle data met zich meebrengt.

Cybersecurity staat bij veel hedgefondsen dan ook bovenaan de agenda en één op de drie fondsen beschouwt cybersecurity zelfs als een onderscheidende factor. Ruim 60% verwacht dan ook dat de investeringen in cybersecurity de komende jaren aanzienlijk zullen toenemen. De bedrijven geven aan zich vooral zorgen te maken op het moment dat de kostbare data het bedrijf verlaten.

Van Nek: “Veel fondsen zetten vraagtekens bij de cybercapaciteiten van hun serviceproviders. Dat geldt vooral voor de kleinere fondsen, die wellicht gebruik maken van een ‘publieke cloud’. Het gebrek aan vertrouwen strekt zich echter uit van service providers tot overheden. Niet meer dan 10% van de onderzochte bedrijven geeft aan dat zij veel vertrouwen hebben in het vermogen van de overheid om de data van de fondsen veilig te houden.”

Transformative change

Transformative change

How innovation and technology are shaping an industry

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig