Jonge bankier wordt onvoldoende klaargestoomd voor de | KPMG | NL

KPMG: “Jonge bankier wordt onvoldoende klaargestoomd voor de toekomst”

Jonge bankier wordt onvoldoende klaargestoomd voor de

Jonge bankiers bij grote Nederlandse banken vinden dat zij onvoldoende klaargestoomd worden voor een leidende positie binnen de bank.

1000

bellm.andy@kpmg.nl

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG: “Jonge bankier wordt onvoldoende klaargestoomd voor de toekomst”

De bankiers van de toekomst vinden niet alleen dat het talentmanagement programma van de bank tekort schiet, zij zijn ook van mening dat de bank onvoldoende gebruikt maakt van hun ideeën om de bank verder te brengen.

Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van KPMG onder 100 jonge werknemers van ABN Amro, Van Lanschot, ING, Rabobank en SNS Bank naar de wijze waarop zij tegen het bankieren van de toekomst aankijken.

Ruim 40% van de onderzochte bankiers geeft aan dat het talent management programma van de bank hen onvoldoende voorbereid op een toekomstige carriere binnen de bank. En meer dan de helft vindt dat hun werkgevers onvoldoende gebruik maken van de vernieuwende ideeën die zij aandragen.

Essentiële eigenschappen

“Om in deze tijd te kunnen overleven, is het voor banken niet alleen essentieel om ingrijpend te vernieuwen”, zegt Lex Dekkema, partner bij KPMG Financial Services.

Dekkema: “Hun bestaan valt of staat ook met het vermogen om nieuw talent aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen. En als we kijken naar competenties, dan constateer ik dat in het huidige bankenlandschap een aantal eigenschappen essentieel is om succesvol te kunnen blijven. Empathie bijvoorbeeld, het vermogen om je in te leven in de klant, nieuwe behoeftes te identificeren en hier op in te kunnen spelen via nieuwe, door technologie gedreven, oplossingen.

Ook het vermogen om het ‘silo-denken’ binnen de bank te doorbreken en het netwerk verder te ontwikkelen waardoor samenwerking met bijvoorbeeld FinTech-partijen wordt gefaciliteerd, vormt een belangrijke eigenschap. Daarnaast moeten jonge bankiers vooral de status quo van de banken ter discussies stellen. Op deze manier wordt voorkomen dat banken de ‘next dinosaurs’ worden.

Verder is het ontwikkelen van een gezond risicobewustzijn essentieel om binnen de bank een integer en robuuster financieel systeem te kunnen opbouwen zonder de bank te laten verlammen door alle regelgeving.”

Traditionele structuren

Uit het onderzoek blijkt dat jonge bankiers nog veel ruimte zien voor het verbeteren en verder ontwikkelen van deze competenties. Zo geeft meer dan een derde aan dat zij te weinig tijd investeren in het luisteren naar de behoeftes van de klant. Minder dan 40% vindt bovendien dat de bank waar zij werkzaam zijn innovatief is en haar huidige positie voldoende kritisch onder de loep neemt.

Eén op de vier jonge bankiers vindt dat de bank op regelmatige basis de geëffende paden verlaat om tot de oplossing van een probleem te komen. Dekkema constateert dat banken vooral veel investeren in de inhoudelijke kennis van jonge bankiers, maar blijven hangen in traditionele structuren en manieren van werken.

Dekkema: “Hierdoor worden de competenties die nodig zijn voor toekomstige leiders onvoldoende gestimuleerd en ontwikkeld. We zien dat jonge bankiers terughoudend worden om innovatieve ideeën te bedenken als ze weten dat deze de bureaucratie binnen de bank moeten doorlopen en langs allerlei stuurgroepen en afdelingssilo’s moeten. Een als het gaat om het verbeteren van de klantgerichtheid blijken de banken vooral tijd te besteden aan het brainstormen over de mogelijke behoeften van de klant in plaats van deze vraag gewoon aan hem voor te leggen.”

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig