KPMG en G4S ontwikkelen game om werknemer attenter te maken op cybercrime

KPMG en G4S ontwikkelen game om werknemer attenter

KPMG en G4S, het grootste veiligheidsbedrijf ter wereld, nemen het initiatief om werknemers van organisaties bewuster te maken van de dreiging van cybercrime en de risico’s die deze vorm van criminaliteit met zich meebrengt.

Persvoorlichter

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG en G4S ontwikkelen game om werknemer attenter te maken op cybercrime

Hiertoe introduceren zij een game die onder meer tot doel heeft medewerkers vertrouwd te maken met de verschijningsvormen van internetaanvallen en een cultuur te creëren waardoor organisaties in staat zijn efficiënt met dit soort aanvallen om te gaan.

“Als het gaat om het beveiligen van de organisatie tegen cybercrime gaat de aandacht vooral uit naar het inrichten van technische maatregelen, zoals hard- en software”, zegt John Hermans, partner bij KPMG IT Advisory.

Hermans: “Terecht. Maar inmiddels hebben we het punt bereikt waarop de techniek niet langer de zwakste schakel is als het gaat om beveiliging. Dat is de werknemer. De IT-beveiligingsafdelingen van bedrijven en instellingen kunnen stevige, digitale verdedigingsmuren opwerpen tegen indringers van buitenaf. Maar zolang de mensen in deze organisaties die muren bewust en onbewust omzeilen, blijven ze kwetsbaar.”

“Ditzelfde geldt voor de fysieke beveiligingswereld. Een organisatie kan een zeer geavanceerd beveiligingssysteem installeren en enorm veel beveiligers inzetten, maar wanneer medewerkers de zwakste schakel zijn dan zit er een breach in de fysieke en digitale veiligheid. We zijn daarom enorm blij dat KPMG en G4S gaan samenwerken op dit vlak en als eerste organisaties de wereld van fysieke en digitale beveiliging nader tot elkaar brengen. Want zonder digitale veiligheid is er geen fysieke veiligheid en andersom.” Aldus Mart Bosch, manager New Markets bij G4S.

Nog hogere verdedigingsmuren werken niet

“Cybercrime is in mijn ogen het meest onvoorspelbare risico waarmee bedrijven geconfronteerd worden”, zegt Hermans.

Hermans: “Het aantal en soort aanvallen blijft toenemen en vormt voor organisaties door de toenemende mate van digitalisering en hyperconnectiviteit een steeds groter strategisch risico. Alles en iedereen is nu eenmaal verbonden met het internet.

KPMG investeert voortdurend om de dienstverlening te kunnen vernieuwen en te kunnen inspelen op de wensen van onze klanten, zowel wereldwijd als nationaal, en in G4S hebben we hierin een ideale partner gevonden. Het goed voorbereid zijn op de gevaren en risico’s die het internet met zich meebrengt is op dit moment één van de belangrijkste onderwerpen die onze klanten bezighouden.

Het is bovendien een bredere maatschappelijke zorg. KPMG en G4S willen organisaties helpen weerbaarder tegen deze dreigingen te worden. Niet door nog meer geld uit te geven aan het ophogen van de digitale verdedigingsmuren, fysieke veiligheid of het uitbreiden van de pagina dikke protocollen, als deze al aan de juiste standaarden voldoen. Wél door te werken aan de bewustwording ten aanzien van cybercriminaliteit in de organisatie zelf.”

Daadwerkelijke gedragsverandering

Bijna alle cyberincidenten hebben volgens Hermans één ding gemeen. Hermans: “Cyberincidenten vinden hun oorsprong in menselijk falen in combinatie met technische zwakheden. Mensen klikken nu eenmaal op verkeerde links, openen besmette bestanden of geven inloggegevens gemakkelijk aan derden. Een goede getrainde werknemer is dan ook wellicht het sterkste wapen in de strijd tegen cybercrime.

Vele organisaties onderkennen dit en zetten meer en meer in op bewustwordingscampagnes gericht op eindgebruikers. Niet alleen voor de eigen medewerkers, maar zeker ook voor klanten en burgers. Vaak via voorlichtingscampagnes, aangevuld met allerlei e-learning toepassingen.

Met de game die wij samen met G4S hebben ontwikkeld, gaan we echter een stap verder. In plaats van alleen maar mensen bewuster te maken van cybercrime, richt de game zich op daadwerkelijke gedragsverandering van de mens. Dat betekent dat deelnemers aan de game in real-life scenario’s geconfronteerd worden met de meest voorkomende technieken die cybercriminelen toepassen en deze leren herkennen. Daarmee wordt de mens steeds belangrijker in de strijd tegen cybercriminaliteit.”

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Nieuwe digitale platform van KPMG

KPMG International heeft een state of the art digitaal platform ontwikkeld dat uw digitale ervaring verbetert en het vinden van nieuwe en relevante content optimaliseert.

 
Lees meer