KPMG: "Bouwsector worstelt met technologische vernieuwing"

Bouwsector worstelt met technologische vernieuwing

De wereldwijde bouwsector slaagt er nauwelijks in om het maximale rendement te halen uit alle nieuwe technologieën die hen ter beschikking staan. Ondanks de forse investeringen die de bedrijven doen, komen nieuwe toepassingen, zoals de inzet van geavanceerde data-analyses, automatisering, robots en drones, nauwelijks van de grond. Een beperkt aantal ondernemingen in de sector loopt op dit moment voorop als het gaat om de mate waarin zij nieuwe technologieën omarmen.

Persvoorlichter

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG: "Bouwsector worstelt met technologische vernieuwing"

Uit de Global Construction Survey 2016 van KPMG blijkt dat slechts 30% van de onderzochte ingenieursbureaus, bouwbedrijven en opdrachtgevers gebruik maakt van geavanceerde data-analyses om bouwprojecten goed te kunnen uitvoeren en voortdurend te kunnen monitoren. Niet meer dan 25% van de ondernemingen is bovendien in staat om met één druk op de knop inzicht te krijgen in alle informatie over een bouwproject.

Beheersingsmaatregelen schieten tekort

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat een meerderheid van de bedrijven in beperkte mate beschikt over maatregelen om omvangrijke bouwprojecten wereldwijd consistent te kunnen beheersen. "Slechts 27% van de bedrijven is in staat projecten internationaal realtime te monitoren", zegt Jan van den Herik, sectorleider Building & Construction.

Van den Herik: "Geïntegreerde actuele projectinformatie en - reporting is dan ook nog steeds een mythe. Terwijl daar voor veel bedrijven juist de schoen wringt. Exact en stelselmatig kunnen vaststellen en doorgronden welke risico's het bedrijf loopt en welke obstakels het kan tegenkomen, vormt dé grote uitdaging voor de sector. Een meerderheid geeft weliswaar aan dat project controls zijn verbeterd en worden gemonitord, maar er is nog altijd sprake van een structurele underperformance. Het onvermogen om adequaat van fouten te leren en deze effectief om te zetten in structurele verbeteringen is hiervan mede de oorzaak."

Risico's nemen toe

Nu veel bouwprojecten steeds omvangrijker worden, worden ze ook complexer en nemen volgens de ondernemingen ook de risico's toe. Zo'n 70% van de bedrijven geeft aan dat de risico's die gepaard gaan met grote bouwprojecten groeien.

Van den Herik: "Innovaties, zoals monitoring op afstand, automatisering en het in beeld brengen van de fysieke voortgang van de bouw, helpen niet alleen om de vaart in een project te houden en de kwaliteit te waarborgen. Zij kunnen ook bijdragen aan het reduceren van de risico's. Bijna 70% van de ondernemingen geeft aan bij de meerderheid van de bouwprojecten gebruik te maken van een bouwwerkinformatiemodel (BIM), een 3D-model dat de basis vormt het nemen van beslissingen tijdens de gehele levensduur van een bouwproject.

Ruim 40% van de bedrijven zet wereldwijd inmiddels drones in om de voortgang van de bouw fysiek te kunnen volgen en 30% gebuikt robots om bijvoorbeeld boor-, graaf- en metselwerkzaamheden uit te voeren, waardoor veiligheid en kwaliteit toenemen."

Geïntegreerd projectmanagement niet verwaarlozen

Uit het onderzoek van KPMG blijkt verder dat slechts 20% van de ondernemingen in de bouwsector beschikt over één, volledig geïntegreerd Project Management Informatie Systeem (PMIS). Eén systeem dat door de hele organisatie heen wordt gebruikt en inzicht geeft in de mate waarin een project binnen de gestelde doelstellingen blijft.

Van den Herik: "Ook al hebben de bedrijven hun handen vol aan alle technologische ontwikkelingen, de basisprincipes van gedegen projectmanagement mogen niet worden verwaarloosd. Bouwondernemingen stellen dit soort IT-investeringen in het algemeen uit op basis van rendementsoverwegingen. Daarmee ontnemen zij zichzelf echter een belangrijke kans."

Building a technology advantage

Building a technology advantage

De wereldwijde bouwsector slaagt er nauwelijks in om het maximale rendement te halen uit alle nieuwe technologieën die hen ter beschikking staan.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Nieuwe digitale platform van KPMG

KPMG International heeft een state of the art digitaal platform ontwikkeld dat uw digitale ervaring verbetert en het vinden van nieuwe en relevante content optimaliseert.

 
Lees meer