KPMG: “Transformatie komt nauwelijks van de grond bij verzekeraars”

Transformatie komt nauwelijks van de grond bij verzeker

Grote verzekeringsmaatschappijen slagen er nauwelijks in om de noodzakelijke transformatie van hun bedrijfsvoering gestalte te geven. Als gevolg van economische veranderingen, demografische ontwikkelingen en de opkomst van disruptieve technologieën, worden bedrijven in toenemende mate gedwongen het roer volledig om te gooien.

Persvoorlichter

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG: “Transformatie komt nauwelijks van de grond bij verzekeraars”

Empowered for the future

Daarnaast hebben de ondernemingen te maken met veranderende behoeften en verwachtingen van de consument. Hoewel de bedrijven zich in het algemeen bewust zijn van de noodzaak om zichzelf opnieuw uit te vinden en het proces van transformatie veelal hoog op de agenda staat, komt de daadwerkelijke uitvoering moeizaam tot stand.

Dit blijkt uit het wereldwijde onderzoek ‘Empowered for the future: insurance reinvented’ van KPMG onder bestuurders van de zeventig grootste verzekeringsmaatschappijen.

Vaardigheden ontbreken
“Hoewel de bedrijven er in het algemeen veel vertrouwen in hebben dat zij hun bedrijfsmodellen kunnen aanpassen, onderkennen veel ondernemingen ook dat zij de vaardigheden ontberen om het transformatieproces in daadwerkelijke waarde om te zetten”, zegt Dina Aleman, partner bij KPMG Financial Services.

Aleman: “Sommige bedrijven geven aan dat zij moeite hebben om de juiste strategie vast te stellen en te definiëren hoe de organisatie er in de toekomt uit moet zien. Meer dan de helft van de ondernemingen is niet in staat om gedegen etnografisch onderzoek te doen, onderzoek dat waardevolle inzichten kan opleveren in gedrag en verwachtingen van de klant.

Bovendien geeft een meerderheid aan dat zij niet in staat zijn om een transformatiestrategie te formuleren gebaseerd op inzichten van binnen én buiten de sector. En ruim 40% geeft aan dat zij onvoldoende geëquipeerd zijn op het gebied van verandermanagement om de transformatiedoelstellingen te realiseren.”

Technologie vormt belangrijk obstakel
Nu de bedrijven in toenemende mate overstappen op een digitale omgeving om goed voorbereid te zijn op de toekomst, komen zij tot de conclusie dat de gebruikte technologie een belangrijke barrière vormt voor verandering. Bijna 40% van de bedrijven geeft aan dat hun verouderde systemen de noodzakelijke veranderingen vertragen.

Aleman: “De technologie heeft zich dermate ontwikkeld dat nieuwe spelers in de markt binnen een mum van tijd actief kunnen zijn, zonder gebruik te maken van enige infrastructuur en nagenoeg alle noodzakelijke voorzieningen te huren, van servers tot customer interfaces. Maar deze technologie is niet het exclusieve domein van startups en andere disruptors.

Ook traditionele verzekeraars kunnen dit soort toepassingen inzetten om nieuwe proposities in de markt te zetten met relatief lage investeringen en beperkte risico’s. Van de onderzochte bedrijven geeft 40% aan dat zij op dit moment op de mogelijkheden van de cloud onderzoeken om de gewenste transformatie van de grond te krijgen.”

Concurrentie uit onverwachte hoek
“Verzekeraars worden waarschijnlijk geconfronteerd met veel meer hindernissen op weg naar verandering dan andere sectoren”, zegt Aleman. Naast technologie vormt regelgeving één van de grootste obstakels waarmee de branche geconfronteerd wordt. Bijna 40% van de bedrijven geeft aan dat mogelijke veranderingen in de regelgeving een belangrijke bedreiging vormt voor het realiseren van de doelstellingen die zij met transformatie voor ogen hebben.

Daarnaast vormen nieuwe concurrenten een belangrijke risico. Iets meer dan 30% ziet startups en durfkapitalisten als een belangrijk obstakel. Desondanks zullen de bedrijven nu toch echt knopen moeten doorhakken.

Aleman: “Verzekeraars proberen al jaren om de noodzakelijke veranderingen vorm te geven. Tot nu toe is er echter heel weinig veranderd. Als verzekeraars zichzelf echt opnieuw willen uitvinden en een goede uitgangspositie willen creëren in een wereld die bol staat van veranderingen, zijn fundamentele veranderingen in bedrijfsvoering en bedrijfsmodellen nu toch echt noodzakelijk.”

Empowered for the future

Empowered for the future

Wereldwijd onderzoek van KPMG onder bestuurders van de zeventig grootste verzekeringsmaatschappijen.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Nieuwe digitale platform van KPMG

KPMG International heeft een state of the art digitaal platform ontwikkeld dat uw digitale ervaring verbetert en het vinden van nieuwe en relevante content optimaliseert.