KPMG: “Nieuwe technologie kan gevolgen Alzheimer aanzienlijk beperken”

Alzheimer patiënten profiteren van nieuwe technologiën

Nieuwe innovatieve toepassingen creëren de ruimte om de kwaliteit van leven van Alzheimer patiënten te vergroten en tegelijk de kosten van de zorg terug te brengen.

Persvoorlichter

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG: “Nieuwe technologie kan gevolgen Alzheimer aanzienlijk beperken”

De inzet van nieuwe technologieën, innovatie en startups bij de ziekte Alzheimer kan de gevolgen van deze aandoening aanzienlijk terugbrengen.

Nieuwe innovatieve toepassingen creëren de ruimte om de kwaliteit van leven van Alzheimer patiënten te vergroten en tegelijk de kosten van de zorg terug te brengen. Het gebruik van nieuwe technologieën maakt het ook mogelijk de ziekte in een vroeger stadium dan vandaag op het spoor te komen.

“Innovatie draagt er niet alleen aan bij dat diagnoses eerder gesteld kunnen worden”, zegt Karina Kuperus, partner bij KPMG Health. Kuperus: “Technologische vernieuwing zorgt er ook voor dat de ziekte wordt afgeremd, dat de kwaliteit van leven toeneemt en de levensverwachting van mensen met dementie verlengd wordt.

Bovendien kan door middel van innovatie betere zorg aan huis worden verleend, waardoor de behoefte aan zorg in verpleeghuizen kleiner wordt.”

Dementie grootste kostenpost
KPMG Health onderzocht welke bijdrage nieuwe technologieën, innovatie en startups binnen nu en tien jaar potentieel kunnen leveren aan het terugdringen van de gevolgen van dementie.

Kuperus: “De bevolking vergrijst, waardoor de kosten van de ouderenzorg steeds verder zullen toenemen. Hierbij rijst de vraag of de kwaliteit van de huidige zorg in stand kan worden gehouden. Specifiek hebben wij ons de vraag gesteld of het mogelijk is om de behandeling van dementie tegen lagere kosten uit te voeren, terwijl de kwaliteit van de geleverde zorg en dus de kwaliteit van leven voor de patiënt op peil blijft of zelfs verbetert.

In Nederland ontwikkelt op dit moment één op de vijf mensen dementie. In 2040 zullen dit er meer dan een half miljoen zijn. Dementie heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven van het individu en de familie. Overbelasting van mantelzorgers en professionele zorg is op dit moment een reëel probleem. Bovendien zijn de kosten van de zorg nu al hoog, met de zorg voor dementie als grootste kostenpost.”

Verbetering diagnostische methode
De analyse van KPMG laat zien dat nieuwe technologieën, innovatie en startups bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan een aanzienlijke verbetering van de diagnostische methode.

Kuperus: “Met betere cognitieve testen en betere technologische ondersteuning kunnen symptomen eerder herkend worden. Het gevolg hiervan is dat binnen nu en tien jaar aanwijzingen voor dementie tot wel drie tot zes jaar eerder vastgesteld kunnen worden dan nu het geval is.

Daarnaast verbetert de technologie de mogelijkheden om de zorg voor dementiepatiënten goedkoper en 24/7 thuis aan te bieden, waardoor een beroep op verpleeghuizen kleiner wordt. Ook wordt het mogelijk om de omstandigheden waarin de patiënt met dementie leeft te personaliseren, meer maatwerk te leveren als het gaat om medicatie en technologieën te ontwikkelen die een betere planning van de zorg mogelijk maakt.

Ontwikkelingen die bijdragen aan het reduceren van de progressiviteit van de ziekte zoals we die nu kennen. En de kwaliteit van leven van de patiënt kan op deze manier langer worden bewaard. Vanzelfsprekend zal de effectiviteit van deze toepassingen moeten worden aangetoond. Daarom blijft het van belang hierin te blijven investeren.”

Menselijke maat van zorg
Volgens Kuperus is op de weg naar de inzet van nieuwe innovatieve toepassingen ook een belangrijke rol weggelegd voor de zorgverleners.

Kuperus: “Zij zullen nu al aan de slag moeten gaan met deze toepassingen. En dat hoeft niet direct te betekenen dat ze meer of duurder personeel in dienst moeten nemen. Het nu al omarmen van nieuwe technologische vaardigheden in het dagelijks werk geeft hen een goed beeld hoe de professionele zorgverlener van de toekomst eruit moet zien.

Aandacht voor technologie hoeft er ook niet per definitie toe te leiden dat de menselijke maat naar de achtergrond verdwijnt. De professional van de toekomst wordt als mens ondersteund door technologie. Hiermee kan de professional zich misschien wel juist meer en meer gaan richten op de menselijke maat van de zorg.”

Het toekomstig health continuum van dementie

Het toekomstig health continuum van dementie

Welke innovaties hebben op korte termijn (2025) impact op de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg voor dementie?

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Nieuwe digitale platform van KPMG

KPMG International heeft een state of the art digitaal platform ontwikkeld dat uw digitale ervaring verbetert en het vinden van nieuwe en relevante content optimaliseert.

 
Lees meer