KPMG: “Financieringssysteem blokkeert belangrijke innovatie in Nederlandse zorg”

Financieringssysteem blokkeert belangrijke innovatie ..

Het financieringssysteem in Nederland blokkeert belangrijke vernieuwingen in de zorg. Vooral integrated delivery, het verplaatsen van een deel van de zorg naar de patiënt thuis, komt als gevolg van de wijze van financieren moeizaam van de grond.

Persvoorlichter

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG: “Financieringssysteem blokkeert belangrijke innovatie in Nederlandse zorg”

“Door de inzet van nieuwe technologie, waardoor de patiënt thuis gemonitord en behandeld kan worden, ontstaat meer toezicht op de situatie van de patiënt. Hiermee vervalt echter een flink deel van het reguliere poliwerk bij de ziekenhuizen, waardoor zij verdiensten laten vallen”, zegt Anna van Poucke, sectorleider KPMG Health.

Van Poucke: “Dit is ook het belangrijkste obstakel voor dit soort nieuwe ontwikkelingen. Het financieringssysteem is niet ingesteld op deze veelbelovende vormen van nieuwe zorg. Aanbieders worden er zelfs financieel op afgerekend. Dat betekent dus dat de ziekenhuizen geen enkele prikkel hebben om aan deze ontwikkelingen mee te werken. Gezien het feit dat de kwaliteit van de zorg omhoog gaat en de kosten omlaag, is het van groot belang dat zorgverzekeraars en overheid hiervoor op korte termijn oplossingen vinden.”

Polygamie wordt de norm
Vooral voor de chronische zorg in Nederland is volgens Van Poucke een bredere vorm van innovatie nodig. Van Poucke: “Dit soort zorg vindt steeds vaker bij de patiënt thuis plaats. Op dit moment zien we hiervan al voorbeelden. Zo worden patiënten met COPD in een samenwerkingsverband met het Slingeland Ziekenhuis, Sensire en Focuscura op dagelijkse basis thuis gemonitord. Hierdoor is bij deze patiënten het aantal poliklinieken en heropnames met bijna 30% afgenomen, voelen zij zich zelfstandiger en ervaren zij minder klachten.

Ziekenhuizen zullen in toenemende mate op zoek gaan naar de beste expertise. Expertise die in het algemeen op basis van allianties met nieuwe partijen in huis wordt gehaald. Ziekenhuizen zullen dan ook in toenemende mate samenwerkingsverbanden aangaan met andere partijen, zoals farmaciebedrijven, life-science bedrijven, bedrijven op het gebied van kennismanagement en IT-leveranciers.

Dat betekent dat polygamie de norm wordt in de ziekenhuiswereld. Wat voor allianties dat zijn, hangt af van de positie die het ziekenhuis in het nieuwe zorglandschap nastreeft. Essentieel is echter dat ieder ziekenhuis een concrete samenwerkingsstrategie ontwikkelt die gekenmerkt wordt door intelligent insourcing, innovative development en integrated delivery.

Deur ziekenhuis blijft vooralsnog wijd open
Uit het jaarlijkse KPMG-onderzoek ‘Wie doet het met wie’ naar allianties in de Nederlandse ziekenhuiswereld blijkt dat het aantal ziekenhuizen vorig jaar verder is afgenomen, van 97 begin 2014 tot 88 eind 2015. Begin 2009 telde Nederland nog 116 zelfstandige ziekenhuizen. Ondanks de daling van het aantal zelfstandige ziekenhuizen, blijft het aantal locaties stabiel.

“Wel zijn veel ziekenhuizen druk bezig met het aanscherpen van de locatieprofielen, de aard van de zorg die op een locatie wordt aangeboden”, zegt Van Poucke. Van Poucke: “De grootste verschuivingen betreffen de klinische functies en interventies. Deze worden niet langer op alle locaties aangeboden. Met de poliklinieken zal naar verwachting het minst worden geschoven. Slechts 22% van de onderzochte ziekenhuizen maakt hier melding van. Dat betekent dat de deur van de ziekenhuizen voor de burger wijd open blijft staan.

Vergeleken met 2015 zien wij een aantal kernfuncties van de ziekenhuizen, zoals interventies, spoedeisende hulp en intensive care, en een aantal medisch ondersteunende diensten verschuiven. Dat betekent dat dit soort complexe functies zich meer en meer op een beperkt aantal locaties concentreert. Een positieve ontwikkeling, omdat dit soort specialismen zich op deze manier steeds verder ontwikkelt en de gespecialiseerde zorg in Nederland steeds beter wordt.”

Wie doet het met wie in de zorg

Fusie als dé strategische oplossing lijkt haar scherpte te verliezen. Dit blijkt ons jaarlijks onderzoek naar bestuurlijke samenwerking tussen ziekenhuizen.

 
Lees meer

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Nieuwe digitale platform van KPMG

KPMG International heeft een state of the art digitaal platform ontwikkeld dat uw digitale ervaring verbetert en het vinden van nieuwe en relevante content optimaliseert.