Weten is willen |

Weten is willen

Weten is willen

Per 25 mei 2018 wordt een nieuwe wet binnen de EU van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een wet met grote consequenties voor organisaties, bedrijven en burgers.

1000

Contact

Partner Cyber Security

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Weten is willen

KPMG ondersteunt een groot aantal organisaties om op tijd te voldoen aan de nieuwe privacynormen. Vanuit deze context vroegen wij ons af in hoeverre de gemiddelde Nederlander al op de hoogte is van deze wetgeving en de rechten die hiermee samenhangen, als ook op welke manier de Nederlander naar deze materie kijkt.

Reden voor ons om te onderzoeken hoe het met de kennis van de AVG gesteld is, en wat de behoeften van burgers op het gebied van bescherming van persoons-gegevens zijn.

Samenvattend: het blijkt dat minder dan 20% van de Nederlanders op de hoogte is van de nieuwe privacywetgeving die op 25 mei 2018 van kracht wordt.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig