KPMG doet onderzoek naar kosten langdurige zorg |

KPMG doet onderzoek naar kosten langdurige zorg

KPMG doet onderzoek naar kosten langdurige zorg

In opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft KPMG onderzoek uitgevoerd naar de kosten voor zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Contact

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG doet onderzoek naar kosten langdurige zorg

De resultaten zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de NZa en de koepels Actiz, VGN en GGz Nederland. Ook heeft een groep van ongeveer 700 individuele zorgaanbieders meegewerkt.

Om de resultaten van het kostenonderzoek langdurige zorg breed te delen met alle betrokkenen zal KPMG samen met de NZa, de koepels en een aantal aanbieders een benchmark ontwikkelen. Deze benchmark, die naar verwachting in het voorjaar beschikbaar zal zijn, geeft zorgaanbieders inzicht in de voor hun instelling berekende kostprijzen.

De benchmark stelt hen in staat de eigen kostprijzen te vergelijken met de kosten die andere aanbieders maken. Deze vergelijking kan naar eigen inzicht en op basis van verschillende variabelen worden samengesteld, zoals de omzetgrootte, het aandeel PNIL (mensen die niet in loondienst zijn) en het wel of niet zorgen voor verblijf. Naast inzicht in de kostprijzen geeft de benchmark inzicht in de opbouw van de kostprijzen aan de hand van kostensoorten.

De NZa zal via haar website nadere informatie geven over de wijze van deelname.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig