De Pensioenwereld |
close
Share with your friends

De Pensioenwereld

De Pensioenwereld

De pensioenwereld van KPMG, alle actuele informatie op 1 pagina

De pensioenwereld van KPMG, alle actuele informatie op 1 pagina

Welkom bij De Pensioenwereld van KPMG!

U vindt hier informatie, achtergronden en pragmatische handreikingen over actuele thema’s en ontwikkelingen die (in)direct het dynamische en veelzijdige domein van pensioenen raken.

Doe uw voordeel met de kennis, visie en praktijkervaringen van deskundigen die u in begrijpelijke taal overzicht, inzicht en handelingsperspectief bieden.

De combinatie van feiten, perspectieven en visies is gericht om u te voeden bij uw beeldvorming, u te prikkelen bij uw oordeelsvorming en u te ondersteunen bij uw besluitvorming.

Lezers appreciëren de informatie en achtergronden bij actuele/relevante thema’s, beschreven door KPMG deskundigen uit verschillende disciplines, die de laatste 15 jaar werden uitgebracht in onze publicaties van “De Pensioenwereld in …”. Bestuurders en andere stakeholders beschouwen de artikelen als welkome handreikingen en dit motiveert hen in voorkomende gevallen een beroep te doen op de door KPMG uitgestoken helpende hand.
Teneinde sneller in te kunnen spelen op relevante thema’s en de actualiteitswaarde van de bijdragen te verhogen is De Pensioenwereld gedigitaliseerd: duurzaam, milieuvriendelijk en dit digitale platform is op ieder gewenst tijdstip voor u onder handbereik.

Betrokkenen in de pensioenwereld weten dat de actualiteit van groot belang is in deze sector. Zelfs de langdurige lage rente verliest niet aan actualiteitswaarde door de discussie omtrent verlaging van de UFR. Verder heeft de discussie omtrent het nieuwe pensioenstelsel nog niet aan actualiteit ingeboet. Tevens zijn er verdere mutaties in beheer van pensioenregelingen te verwachten: het komende jaar zal laten zien hoe de relatief nieuwe rechtsvormen van Premiepensioeninstelling en Algemeen Pensioenfonds zich zullen ontwikkelen.

Het begin van 2018 is positief: begin dit jaar verschenen al de eerste berichten over pensioenfondsen die ruimte zien voor hervatting van (een deel van) de indexatie. Met name de ontwikkeling op de aandelenmarkten in 2017 heeft de dekkingsgraad van pensioenfondsen verhoogd. Wij hopen dat deze positieve ontwikkeling zich voortzet.
Naast het volgen van de marktontwikkelingen zullen pensioenfondsen het komende jaar ook weer veel tijd besteden aan de interne organisatie. Hierbij is onder meer de implementatie van de Europese pensioenfondsrichtlijn (IORP) in de Nederlandse wet- en regelgeving van belang.
Deze onderwerpen zullen ook een plek krijgen op deze pagina.

Wanneer u op zoekt bent naar een overzicht van alle artikelen die wij hebben uitgebracht, dan kunt u terecht op onze pagina "De Pensioenwereld Insight".

Neem contact met ons op