Cyberverzekeringen volop in belangstelling verzekeraars |
close
Share with your friends

Cyberverzekeringen staan volop in de belangstelling van verzekeraars

Cyberverzekeringen volop in belangstelling verzekeraars

Op vrijdag 6 oktober organiseerde de actuariële adviespraktijk van KPMG de eerste van een serie tweemaandelijkse lunchbijeenkomsten voor verzekeraars, getiteld Ensure your future – Understand the future of insurance. Diverse risico specialisten boden inzicht in de gevaren van de cyberwereld en wat het betekent wanneer zich een cyberincident voordoet. Zij gingen in op beveiliging en verzekering en lieten zien hoe een verzekeraar een succesvolle aanbieder van cyber(verzekerings)producten kan worden.

Manager Financial Risk Management

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Ensure your future

Graag delen wij een aantal hoogtepunten naar aanleiding van deze eerste lunchsessie met betrekking tot cyber insurance:

1. 80% van de deelnemers was het eens met de stelling dat cyberrisico voor middelgrote en grote bedrijven het bedrijfsrisico met de potentieel grootste impact is.

2. 80% van de deelnemers was het oneens met de stelling dat cyberincidenten zullen afnemen in aantal en in impact naarmate er meer cyberverzekeringen gesloten worden.

3. 75% van de deelnemers was het eens met de stelling dat nu het moment is om in de markt voor cyberverzekeringen te stappen.

4. Tijdens de sessie werd benadrukt dat de verzekeraar een belangrijke coördinerende rol heeft in het samenbrengen van het incident response expertise team.

5. Het aanbieden van diensten, preventief en als onderdeel van de incident response, wordt gezien als essentieel voor een succesvol product: met name binnen het MKB zal de wens heersen dat het probleem wordt opgelost en zal men niet geholpen zijn met louter financiële compensatie.

6. Idealiter is de premie voor een onderneming sterk afhankelijk van verschillende aspecten, waaronder de industrie waarin de onderneming opereert en het beveiligingsniveau van de onderneming zelf. In de praktijk is het niet eenvoudig en niet gebruikelijk om al echt onderscheid in premie te maken.

Op dinsdag 12 december organiseert KPMG de tweede lunchbijeenkomst voor verzekeraars. Dit keer rondom het onderwerp capital generation. Heeft u interesse om deel te nemen? Stuur dan een e-mail naar Helen Stijnen, director Financial Risk Management.
 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig