cyber insurance | KPMG | NL

Cyber Insurance

Cyber Insurance

De verzekeringsmarkt is zich steeds meer aan het ontwikkelen op digitaal gebied.

De verzekeringsmarkt is zich steeds meer aan het ontwikkelen op digitaal gebied

Op vrijdag 6 oktober 2017 organiseert de Actuarial & Insurance Risk praktijk van KPMG de eerste van een serie tweemaandelijkse lunchbijeenkomsten voor verzekeraars, getiteld:

Ensure your future – Understand the future of insurance

Voor de eerste lunchsessie willen we je graag inspireren met het onderwerp Cyber Insurance.

Het programma:
11:45-12:10: Ontvangst met lunch
12:10-12:15: Opening
12:15-12:30: Recente Cyber incidenten
12:30-12:45: trends, risico’s en ontwikkelingen
12:45-13:15: Risico modelering
13:15-13:35: Dekkingen en postbinding
13:35-13:50: Crisis en schadevaststelling
13:50-14:00: Vragen, discussie en afsluiting

De opkomst van cyberrisico
Digitalisering en digitale verbondenheid vormt een steeds belangrijker aspect in ons dagelijks leven, zowel privé als zakelijk. Daarmee groeit ook onze afhankelijkheid van de digitale wereld en worden de risico’s die hiermee gepaard gaan steeds belangrijker. Zoals gebruikelijk speelt de verzekeringssector een leidende en pionierende rol om de nieuwe risico’s het hoofd te bieden. De markt voor digitale verzekeringen groeit en met recente voorbeelden als WannaCry- en Petrwrap/Petya-ransomware wordt het belang ervan nader onderstreept.

De opkomst van Cyber Insurance
De groei van de cyberverzekeringsmarkt gaat niet vanzelf. De verzekeringssector stapt een vrijwel onontgonnen gebied binnen, waarbij de risico’s nog vaak onbekend zijn en lastig op waarde te schatten. Met het uitblijven van een actieve markt blijft ook de groei in benodigde informatie uit. Niettemin zien we dat de verzekeringsmarkt zich voorbereidt om deze impasse te doorbreken. Om een succesvol product in de markt te brengen, ontwikkelen verzekeraars zich op twee fronten. Enerzijds worden prijsmodellen ontwikkeld en verfijnd. Anderzijds wordt het servicemodel rondom het verzekeringsproduct gedefinieerd, dat zich vaak niet alleen richt op een eerste assessment van de beveiliging van een individuele gebruiker of op de wijze waarop incident response kan worden ingericht, maar ook op het onderhouden van de beveiliging en op de wisselwerking tussen beveiliging en verzekering. Beide ontwikkelingen vereisen expert-kennis en –kunde aangaande het specifieke risicoprofiel van cyberincidenten en hoe zich dit vervolgens vertaalt in een verzekeringsproduct.

Lunchsessie
Tijdens de lunchsessie zullen we ingaan op de hierboven omschreven uitdaging die de verzekeringssector momenteel te wachten staat. Hoewel de sessie deels focust op de benodigde ontwikkelingen voor verzekeraars die cyberverzekeringen (willen) aanbieden, zal een groot deel van de sessie ook het perspectief van de afnemers van cyberverzekeringsproducten verrijken.

Referenties
KPMG houdt de ontwikkelingen op het gebied van cyberrisico, cyberbeveiliging en cyberverzekering nauw in de gaten. De geïnteresseerde lezer verwijzen we graag naar onderstaande links, waarin beide onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken en disciplines bekeken worden.

 

Neem contact met ons op

Nieuwe digitale platform van KPMG

KPMG International heeft een state of the art digitaal platform ontwikkeld dat uw digitale ervaring verbetert en het vinden van nieuwe en relevante content optimaliseert.

 
Lees meer

De opmars van cyberverzekeringen

Het risico op een cyberincident is voor veel organisaties een toenemende zorg.

 
Lees meer

Cyber insurance: 24-uurs hectiek op wereldschaal

De cyber insurance markt is nog zo piepjong, dat handelen bij elke hack of elk datalek nog een kwestie van pionieren is.

 
Lees meer

Closing the gap: Insuring your business against evolving cyber threats

Een analyse van cyber risico's in verschillende sectoren, de werkelijke kosten van cybercriminaliteit en manieren waarop bedrijven dit snel evoluerende risico kunnen verzachten

 
Lees meer

Cyber risk: A risky and growing market for insurers

KPMG's meest recente studie, "digitalisatie en cyber", maakt duidelijk dat verzekeraars grote uitdagingen hebben, maar ook tal van mogelijkheden.

 
Lees meer