Evolving-Investment-Management-Regulation | KPMG | NL

Evolving Investment Management Regulation - Succesvol zakendoen in een onzeker landschap

Evolving Investment Management Regulation

In het KPMG-rapport Evolving Investment Management Regulation staan de belangrijkste uitdagingen rond regelgeving beschreven voor beleggers en vermogensbeheerders wereldwijd.

1000

Director

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Onzeker landschap

Overal ter wereld voert de beleggings- en vermogensbeheersector nieuwe eisen door en worden verzoeken en toetsingen van toezichthouders beantwoord. En er liggen nog meer veranderingen in het verschiet, aangezien er in sommige rechtsgebieden een hele stroom aan nieuwe regelgevende initiatieven aan zit te komen.

De sector wordt steeds meer uitgedaagd over het bedrijfsmodel, commerciële relaties, klantproposities en de rol van de sector in mondiale kapitaalmarkten. Tegelijkertijd zoeken beleidsmakers de steun van de sector in het verstrekken van oudedagsvoorzieningen en het aanjagen van economische groei.

In het KPMG-rapport Evolving Investment Management Regulation worden belangrijke thema's voor de sector besproken:

 • Beleidsconclusies vanuit het mondiale regelgevende standpunt dat investeren en fondsbeheeractiviteiten "systemisch belangrijk" zijn.
 • Verscherpt toezicht op cultuur en gedragingen van bedrijven, waaronder ook rentmeesterschap, behoorlijk ondernemingsbestuur en goed fondsbestuur.
 • De openbaarmaking en prijsstelling van kosten en tarieven worden steeds meer tegen het licht gehouden.
 • Een veranderende omgeving voor regulering van producten, waarbij sommige moeten voldoen aan nieuwe eisen terwijl andere juist verruimd worden.
 • De internationale distributie van fondsen is ook aan verandering onderhevig, met veranderende fondspaspoorten en de gevolgen van Brexit.
 • Toezichthouders verwelkomen FinTech innovaties, maar maken zich steeds meer zorgen over de risico's van cyberfinanciering, witwassen en terrorismefinanciering.

Om een bedrijf te midden van deze zware regelgevingsproblematiek in goede banen te leiden, is duidelijk leiderschap, behoorlijk bestuur en wendbaarheid nodig. Essentiële vragen voor CEO's:

 • Zijn onze cultuur en gedragingen op alle niveaus en alle afdelingen zoals het hoort?
 • Kijken we kritisch naar onze benadering van kosten en tarieven en de openbaarmaking daarvan?
 • Zijn we klaar voor fundamentele veranderingen in de huidige grensoverschrijdende distributiemodellen?
 • Zijn we klaar voor de steeds groeiende informatievraag van toezichthouders?
 • Blijven we op de hoogte van nieuwe technologieën en operationele risico's?
 • Wat is ons proces voor het signaleren, inplannen en invoeren van veranderingen in regelgeving?

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig