Alle breinen ter wereld verenigt u! |
close
Share with your friends

Alle breinen ter wereld verenigt u!

Alle breinen ter wereld verenigt u!

Han Gerrits, partner KPMG – Innovation Factory, over de noodzaak voor innovatie, het crowdsourcen van ideeën en over hoe applicaties uiteindelijk wereldproblemen kunnen oplossen. 'Als we al het denkpotentieel verenigen kunnen we grote dingen realiseren.'

Gerelateerde content

Han Gerrits

‘Bedrijven hebben niet altijd de intrinsieke motivatie om te innoveren, maar externe factoren zoals wetgeving en digitalisering zorgen ervoor dat ze toch gaan bewegen.’ Aan het woord is Han Gerrits, de personificatie van innovatie binnen KPMG. Niet alleen is hij hoogleraar Innovatie aan de VU, ook is hij als partner verantwoordelijk voor de wereldwijde uitrol van het door hem opgerichte Innovation Factory, dat drie jaar geleden werd overgenomen door KPMG. Het bedrijf helpt bedrijven over de hele wereld met het professionaliseren van innovatie.

‘Er komt steeds meer geld voor innovatie, zeker nu de economie weer groeit. Dat zie je over de hele breedte: van start-ups die gefinancierd worden tot grote bedrijven die erkennen dat het business model moet veranderen. CEO’s en CFO’s weten dat de veranderingen die nu op ons af komen meer impact hebben dan de veranderingen die we de afgelopen dertig jaar hebben gezien. Ze móeten hun organisatie daarom adaptiever maken en inspelen op de nieuwe omstandigheden. Wij kunnen helpen om de organisatie in beweging te brengen door medewerkers te betrekken bij innovatie.’

De switch

Gerrits ondervond aan den lijve hoe technologie een business model en bijbehorende organisatie kan veranderen. Innovation Factory ontwikkelde namelijk naast consultancy ook software om crowdsourcing van ideeën te faciliteren. In beginsel ‘een intelligente variant van de ideeënbus’, nu nog altijd de backbone van de business. ‘Toen in 2008 de crisis begon, ging bij veel bedrijven een streep door het innovatiebudget. We zagen dat bedrijven die onze software gebruikten wel doorgingen en dat die structureel professioneler met innovatie omgingen. Daarom hebben we een switch gemaakt van advies naar software. Geen eenvoudige operatie, omdat het hele karakter van het bedrijf veranderde van mens- naar productgedreven. Heel leerzaam, want die ontwikkeling is in heel de consultancywereld gaande.’

Snelle groei

Het legde het bedrijf geen windeieren. De social software van Innovation Factory werd al snel opgepikt door grote analisten als Gartner en Forrester. Om internationaal stappen te maken, werd aansluiting bij een grote partij een noodzaak. ‘We hadden ineens klanten zoals Boeing aan de lijn, terwijl we in feite maar vijftien man in dienst hadden. Er kwam gelukkig belangstelling vanuit “the big four”. KPMG was de enige met een duidelijke visie op consultancy versterkt met technologie en bood versnelling. Inmiddels hebben we getrainde consultants voor Innovation Factory bij KPMG in Amerika, Australië en Europa en dit breidt als een olievlek uit.’

Brainpower

De vraag naar innovatie komt vanuit nagenoeg alle sectoren. Soms ingegeven door nieuwe regulering of deregulering, zoals de klimaatakkoorden, andere keren door technologische ontwikkelingen zoals the internet of things. Innovation Factory faciliteert het genereren van ideeën samen met medewerkers en bijvoorbeeld start-ups buiten het bedrijf. ‘Wij verenigen de brainpower van alle medewerkers en het netwerk daaromheen. Steeds meer raden van bestuur en innovatiemanagers beseffen dat innovatie verder gaat dan het incorporeren van een ontwikkeling zoals blockchain om vervolgens weer op de oude voet verder te gaan. Je moet toe naar een meer innovatieve manier van werken. Dat kan je bouwen op onze software. Kennisontwikkeling doe je door structurele uitwisseling. Mensen brengen ideeën in, worden via ons platform geconnect aan anderen en helpen elkaar bij het verbeteren en realiseren van die ideeën.’

Recent deed Innovation Factory bijvoorbeeld een Start-up Challenge voor een grote organisatie in de chemische sector. Hierbij werd het platform en het netwerk van KPMG gemobiliseerd om een optimaal aantal matches en connecties te maken. Gerrits: ‘Toevallig kregen we gisteren nog een reactie van een bedrijf dat niet had gewonnen, maar lovend was over het proces. Ze hadden enorm goede feedback gekregen op hun idee, er was constructief gediscussieerd en ze hadden connecties buiten de organisatie opgedaan om het verder te brengen.’
 

De grote droom

Innovation Factory werkt voor corporates in o.a. de food- en beverage, telecom en spoorsector. Ook is het platform geschikt gemaakt voor kleinere bedrijven. Die brede toegankelijkheid is belangrijk om het ultieme doel te bereiken: het connecten van alle denkkracht van de wereld. ‘Dat kan via onze technologie en dat heb je nodig om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. We hebben al projecten gedaan rondom het schoonmaken van de oceanen en de conversie van fossiele brandstof naar duurzame energie. Mijn droom is om een project te doen rondom de ongelijke voedselverdeling op de wereld. Er zit nog zoveel denkpotentieel en als we dat weten uit te nutten, dan kunnen we grote dingen realiseren. The advancement of science only goes in collaboration.’


Meer weten? Ga naar de Innovation Factory website.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig