mifid2 drie open opgaven voor product governance |
close
Share with your friends

MiFID II: drie 'open' opgaven voor product governance

MiFID II: drie 'open' opgaven voor product governance

Met de regels voor product governance binnen de Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) komen marktpartijen niet in een gespreid bedje. Het MiFID II-raamwerk, dat in januari 2018 ingaat, laat een drietal belangrijke zaken over aan de markt. Wacht niet af en ga aan de slag, luidt het advies van Rob Voster, senior manager bij KPMG. ‘Er komt niet meer aanvullende guidance dan er nu is.’

Senior manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

MiFIDII

Product governance binnen MiFID II: het richtsnoer is er al als consultatie en de definitieve versie komt naar verwachting over zo’n twee maanden, net voor de zomer. Marktpartijen kunnen in de verleiding komen om hierop
te wachten, maar dat is niet verstandig, vindt Rob Voster, die zich bij KPMG
toelegt op analyse en implementatie van regelgeving.

Er is werk aan de winkel, concludeert Voster na een geslaagde rondetafelbijeenkomst over dit onderwerp. De bijeenkomst was de vierde in successie die KPMG onlangs organiseerde over MiFID II, de Europese regelgeving die klanten meer bescherming moet bieden en die financiële handelsplatformen en geautomatiseerde handel in financiële producten efficiënter, stabieler en transparanter moet maken. Voor deze vierde bijeenkomst was de AFM uitgenodigd om uitleg te geven over de MiFID II-regels voor product governance, waarna zich tussen de veertig toehoorders een levendige discussie ontspon. 

Drie prangende vragen

Voster licht er drie zaken uit die vragen opriepen:

1. Ontwikkelaars en distributeurs moeten in het zogeheten Product Approval and Review Proces (PARP) de doelgroep van het product bepalen. Er is echter een belangrijk verschil: vanaf 3 januari 2018 is het voor distributeurs verplicht om voor alle producten een doelgroep te bepalen, terwijl ontwikkelaars dit alleen voor nieuwe producten hoeven te doen. Dit roept de vraag op hoe distributeurs dan met de definitie van doelgroepen voor bestaande producten moeten omgaan, als ze van de ontwikkelaar geen omschrijving krijgen.

2. In de regels is de verantwoordelijkheid van financiële dienstverleners vastgelegd op productniveau en niet op portefeuilleniveau. Daarmee is het klantbelang niet altijd gediend. Opties kunnen bijvoorbeeld in isolatie een risicovolle belegging zijn, maar in de klantportefeuille ook risico’s van andere beleggingen afdekken. Dit probleem wordt wel herkend, maar de MiFID II-regels voor product governance bieden vooralsnog geen duidelijkheid hoe partijen structureel met deze diversificatie moeten omgaan.

3. De PARP-regels schrijven niet voor hoe de distributeur aan de ontwikkelaar kan aantonen dat hij binnen de doelgroep-richtlijnen van de ontwikkelaar is gebleven. Welke informatie hij daarvoor moet verstrekken, wordt aan marktpartijen zelf overgelaten. Niet-gestandaardiseerde informatiestromen en de many-to-many relaties tussen distributeurs en ontwikkelaars zullen de samenwerking tussen hen buitengewoon complex en bewerkelijk maken.

Pionieren

Het is duidelijk te merken dat product governance een nieuw thema is, zegt Rob Voster. ‘Bij andere thema’s, zoals transaction reporting, zijn de processen en de vereiste data tot in detail beschreven, maar hier moet de sector zelf aan de slag. Voor kleine financiële dienstverleners met een beperkt aantal producten voor een retail doelgroep loopt het wellicht zo’n vaart niet, maar voor grote spelers met honderden producten voor een wijd spectrum ligt het anders. Het is verstandig als distributeurs en ontwikkelaars met elkaar aan tafel gaan om goede afspraken te maken over verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.’

Al met al heeft Voster een kort maar krachtig advies: begin nu. ‘Het is pionieren met alle onzekerheden die daarbij horen, maar zorg dat je erover nadenkt, bijvoorbeeld over de inrichting van processen. Het is beter om op basis van aannames met de implementatie te beginnen dan af te wachten, want het is 2018 voordat je het weet. Wij helpen hier graag bij.’

Meer informatie over MiFID II vindt u bij ESMA (European Securities and Markets Authority).

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig