KPMG Jaarboek externe verslaggeving 2017/2018 |
close
Share with your friends

KPMG Jaarboek externe verslaggeving 2017/2018

KPMG Jaarboek externe verslaggeving 2017/2018

Prijs: EUR 60,00

Gerelateerde content

KPMG Jaarboek externe verslaggeving 2017/2018

Het nieuwe Jaarboek EV is bijgewerkt naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op het gebied van de externe verslaggeving, waaronder de wijzigingen in Boek 2 BW Titel 9 met ingang van boekjaar 2016, de edities 2016 van de RJ-richtlijnen (voor middelgrote/grote en micro-/kleine rechtspersonen), RJ-Uitingen tot maart 2017 en nieuwe IFRS'en.

In de nieuwe editie zijn verschillende hoofdstukken aangepast als gevolg van nieuwe wetgeving (met name als gevolg van de implementatie van de EU-Richtlijn jaarrekening) en herziene RJ-richtlijnen. In dat kader wordt onder meer aandacht besteed aan de onderwerpen organisaties van openbaar belang (OOB’s), microrechtspersonen, actuele kostprijs, verwerking van goodwill en herstel van materiële fouten.

Verder zijn aan diverse hoofdstukken verduidelijkingen en nieuwe voorbeelden toegevoegd, zoals de hoofdstukken over consolidatie (samenhang tussen consolidatieplicht en -kring; consolidatievrijstellingen), transacties in concernverband (onderscheid tussen intercompany-transacties en overdracht van deelnemingen onder gemeenschappelijke leiding), financiële vaste activa (negatieve nettovermogenswaarde), schulden en overlopende passiva (herfinanciering van schulden), personeelsbeloningen (bestuurdersbezoldigingen), verslaggeving in geval van discontinuïteit (onderscheid tussen ontbinding en vereffening enerzijds en faillissement anderzijds) en commerciële stichtingen en verenigingen (definitie van commercieel).

U kunt het Jaarboek bestellen via deze link. De kosten zijn 60 euro.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig