Van autobezit naar autogebruik – van stilstand naar ... |
close
Share with your friends

Van autobezit naar autogebruik – van stilstand naar rijden

Van autobezit naar autogebruik – van stilstand naar ...

In de innovatie-broedplaats JIM in de Jaarbeurs in Utrecht hebben we inspiratie opgedaan hoe peer2peer deelplatform SnappCar aan de weg timmert om hun missie te volbrengen: 2,5 miljoen minder auto’s in Europa in 2020 en daardoor een betere leefbaarheid in de binnensteden. Autobezit en – gebruik kan slimmer.

Gerelateerde content

Van autobezit naar autogebruik – van stilstand naar rijden

SnappCar is gebaseerd op het deelconcept en draagt daarmee bij aan een oplossing voor de toename van het aantal auto’s en de groeiende parkeerdruk. Het biedt via een website en sinds kort een app een platform waarin verhuurders van auto’s en huurders elkaar vinden. De waarde ontstaat door verschuiving van bezit naar gebruik. Elke auto staat gemiddeld immers 23u per dag stil. Via SnappCar kun je veilig en goed verzekerd je auto delen met derden. En autobezitters kunnen eenvoudig besparen op hun vaste lasten.

Ook op ecologisch vlak is de impact duurzaam: er zijn minder nieuwe auto’s nodig (omdat de reeds bestaande auto’s slimmer worden gebruikt) wat een positief effect heeft op gebruik van grondstoffen in verband met minder autoproductie. CO2 uitstoot wordt zo verminderd. En er zit zelfs een sociaal aspect aan. Buurtbewoners komen met elkaar in contact. De missie van SnappCar is er dus een langs drie assen: ecologisch, economisch en sociaal.

De belangrijkste voorwaarde voor duurzaam succes is tegelijkertijd ook de grootste uitdaging: opschalen. En dat is precies waar start-ups, kennispartijen en corporates elkaar nodig hebben. Door netwerken open te stellen, complementaire diensten te koppelen en elkaar te helpen nieuwe markten te ontginnen kunnen partijen elkaar versterken.

Het gesprek met SnappCar was een mooi begin. De volgende stap is om met de andere partners van onze werkgroep Duurzame Waardecreatie de werkelijke waarde van de samenwerkingen voor duurzaam succes te vergroten.

Lees meer op de website van SnappCar.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig