Meer elektrisch op de weg |
close
Share with your friends

Meer elektrisch op de weg

Meer elektrisch op de weg

Gerelateerde content

Meer elektrisch op de weg

Wat zijn volgens ANWB de uitdagingen van de transitie naar duurzame mobiliteit? Ik had een gesprek met Marco van Eenennaam en Harm Zeven, experts op het gebied van duurzaamheid en automotive.

Hoewel de stap naar een duurzame leefomgeving en mobiliteitsbestel niet onmogelijk is, is de uitdaging dat te realiseren dat wel. Dat komt vooral door veel verschillende belangen. De transitie van rijden op fossiele bandstof naar elektrisch rijden bijvoorbeeld. Hoe gaan we voorzien in de opwekking van de benodigde energie hiervoor? Hoe waarborgen we dat deze energie schoon en duurzaam is? En dan is er nog het dilemma over wat de standaard moet worden: Elektrisch rijden, met langere oplaadtijden, of toch op waterstof?

Voor de particuliere autobezitter zijn er de nodige haken en ogen. Elektrische auto’s zijn duur en er is onzekerheid over de financiële gevolgen door het bepalen van de restwaarde van elektrische auto’s. De levensduur van de accu is nog niet gegarandeerd. Bij een gebruikersperiode van minimaal 6 jaar loont het – in financieel opzicht – om elektrisch te rijden. Gelukkig wordt er aan gewerkt om deze zorgen weg te nemen. Zoals de propositie van Renault: de elektrische auto koop je en de accu lease je.

Om de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen en te structureren zijn twee aspecten van levensbelang. Ten eerste een consistent overheidsbeleid voor de lange termijn. Zo wordt het voor automotive bedrijven duidelijk in welke standaarden zij moeten investeren. Zonder dat blijft er onzekerheid bestaan in de markt. Wellicht is een minister voor mobiliteit een idee?

Ten tweede samenwerking in de keten, om zo te komen tot een gedeelde visie op duurzame mobiliteit. Het initiatief De mobiliteitsalliantie (waarvan ANWB een van de initiatiefnemers is) is hier een sprekend voorbeeld van. Dealers, leasemaatschappijen, belangenvertegenwoordigers en fabrikanten, buigen zich gezamenlijk over die belangrijke vraag: Hoe zorgen we voor een duurzaam mobiliteitsnetwerk dat bovendien toekomstbestendig en efficiënt is?

Meer inspiratie? Zie het rapport Maak elektrisch rijden groot.

Thomas Horn is adviseur bij KPMG Sustainability en maakt deel uit van de werkgroep Duurzame Waardecreatie over de True Value van o.a. mobiliteit.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig