Big data: wat is de echte waarde? |
close
Share with your friends

Big data: wat is de echte waarde?

Big data: wat is de echte waarde?

Big data lijkt een toverwoord. Bedrijven krijgen beter inzicht in het gedrag van klanten en kunnen hierdoor beter producten en diensten aanbieden op maat. Maar wat is de echte waarde van big data, als we ook de impact meewegen op maatschappij en milieu? KPMG organiseerde hierover een brainstorm met jonge ondernemers.

Gerelateerde content

KPMG houdt dit voorjaar verschillende bijeenkomsten met deskundigen uit het bedrijfsleven. Tijdens deze ‘roundtables’ gaat het accountancy- en adviesbureau op zoek naar de echte waarde (True Value) van belangrijke economische ontwikkelingen. Op 30 maart schoof het True Valueteam aan bij een netwerkmeeting van de Stichting Young Captain Nederland, dat jong managementtalent promoot en stimuleert. Na een korte inleiding over big data toepassingen brainstormden zij over voor- en nadelen van deze digitale revolutie.

Razendsnelle risicoanalyse bij banken

Op het gebied van analytics en het gebruik van big data-technologieën zijn banken voorlopers. ING startte centres of excellence in Frankfurt en Amsterdam waar twintig specialisten in machine learning en big data- technologie de bank ondersteunen. Kim Verhaaf, die leidinggeeft aan deze teams voor advanced analytics, vertelt dat zij voortdurend op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden. Dat levert nieuwe mogelijkheden op, zoals het versnellen van processen voor klanten. ‘We willen in 10 minuten een lening kunnen verstrekken.’

Computer neemt complex werk over

Kim Verhaaf liet de toekomstige leiders van Nederlandse ondernemingen zien hoe big data ook de komende decennia de arbeidsmarkt ingrijpend gaan veranderen. Decimeerde de digitalisering aanvankelijk vooral het eenvoudige (administratieve) werk, straks zal dit ook gebeuren met het moeilijke werk. Een ontwikkeling waarvan veel werkenden zich niet bewust zijn, meldt een aantal captains. Wendy Verschoor (CBRE) verwacht dat in de vastgoedbranche circa vijftig procent van de banen gaat verdwijnen. ‘Het merendeel realiseert zich dit niet en negeert de signalen van de markt. Dat geldt helaas ook voor de jongere generatie.’

Privacybescherming

De inleiding van Kim Verhaaf levert veel vragen op bij de captains. Welke gegevens gebruiken financiële instellingen? Hoe zorgen banken ervoor dat door het gebruik van modellen mensen onterecht worden uitgesloten? Het zijn vragen die digitalisering oproept en waar bedrijven over moeten nadenken, beaamt Verhaaf. Daarbij gaat het niet alleen om wat juridisch mogelijk is maar juist om ethische kant van het gebruik van data. Daarmee neemt hij een voorschot op de discussie over de echte waarde van big data, die de captains het tweede deel van de middag met KPMG’ers voeren.

Energie besparen met smart vastgoed

Het is zeker niet zo dat de zestien ondernemers geen heil zien in big data. Tijdens de brainstorms identificeren ze razendsnel de voordelen. De leefbaarheid van steden zal aanzienlijk verbeteren, denken de deelnemers van een van de tafels. Verkeersstromen kunnen beter worden gemanaged, parken zullen de plek innemen van wegen. Smart cities, smart buildings, smart cars – alle zullen ze zorgen voor minder energieverspilling. Ook al kost het natuurlijk ook energie om al die datasystemen te laten draaien, merkt Rhoderick van der Wyck (British Telecom) op. Big data kan helpen bij de preventie van ziekten, waardoor de zorgkosten omlaag kunnen, merkt Teddy van der Burg (Stichting Young Captain Nederland) op. Maar al die gegevens zorgen ook voor stress, denkt Rhoderick van der Wyck. ‘Ons vissenbrein is niet toegerust op zoveel informatie.’

Millenniumdoelen meewegen

Heeft iedereen nog gelijke kansen als big data de keuzes van organisaties gaat bepalen? Het is een vraag die aan de verschillende tafels terugkomt. Swinda Hagendoorn (Business@Acceleration) vreest dat het onderwijs nog eerder gaat selecteren. ‘Een achterstandsgezin krijgt dan bij voorbaat een kruis op het hoofd. Van gelijke kansen is geen sprake meer.’ Lidewij de Haas (Arcadis) ziet in theorie veel mogelijkheden voor big data, maar ziet ook het gevaar dat een kleine groep hier de vruchten van plukt. Ze stelt voor de impact van big data te toetsen aan de acht millenniumdoelen voor het uitbannen van armoede.

Zakelijke versus ethische belangen

Hugo Koppelaars (Business@Acceleration) vreest ook dat bij big data de zakelijkheid het van de idealen gaat winnen. ‘Wij Nederlanders, en Noord-Europeanen in het algemeen, hebben gelukkige samenlevingen die gebaseerd zijn op solidariteitsbeginselen. Het lijkt er helaas op dat het meer individualistische Angelsaksische model het wereldwijd gaat winnen.’ Hij heeft lichte twijfels bij de True Value-rekenmethode van KPMG, dat de impact op milieu en samenleving nadrukkelijk benoemt. ‘Interessant voor overheden, maar bij de meeste bedrijven valt veel van de echte waarde buiten de korte termijn georiënteerde balans. De persoon die bij een bedrijf beslist over investeringen, zal deze effecten daardoor zelden laten meewegen.

Resultaten op werkconferentie

‘Er zijn zoveel effecten van big data, hoe weet je zeker dat je alle indicatoren hebt benoemd?’, verzucht Monique Bulthuis (CX-Company). Maar voor het True Valueteam is dat geen probleem, verzekert KPMG-partner Edo Roos Lindgreen. Met de input van de young captains gaan zij de komende tijd aan de slag. Eerdere roundtables leverden rekenmodellen op voor de echte waarde van zelfrijdende auto’s (digitale innovaties) en thuiswinkelen (cybersecurity). De resultaten worden gepresenteerd op een werkconferentie op 11 mei. Tot die tijd gaat het team Digitale Economie ook nog in gesprek met deskundigen over startups (20 april) en robotica (21 april).

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig