True Value - Digitale Economie | KPMG | NL

True Value - Digitale Economie

True Value - Digitale Economie

Als handelsnatie heeft Nederland van nature een open economie. Het begrip ‘open’ beperkt zich echter allang niet meer tot de fysieke grenzen maar strekt zich meer en meer uit richting de digitale grenzen. Sterker nog, grenzen van economieën vervagen door globalisering en digitalisering. In het kader van ons 100-jarig bestaan brengen we de maatschappelijke waarde (true value), en dus de kansen en bedreigingen, van de digitale economie in Nederland in kaart. We geven inzicht in de true value van innovatie, cybersecurity, big data, robotisering en vestigingsklimaat voor start-ups.

1000

Gerelateerde content

True Value

True Value

In samenwerking met wetenschap, bedrijfsleven en overheid berekenen we de True Value van actuele thema’s.

Robotisering: Kansen voor samenleving en milieu

Robotisering: Kansen voor samenleving en milieu

Is robotisering een zegen of een vloek voor de samenleving en het milieu? KPMG brainstormde hierover met vijftien robotdeskundigen.

Startups: jong, snel, innovatief én groen?

Startups: jong, snel, innovatief én groen?

KPMG brainstormde met een aantal deskundigen over het bloeiende startupklimaat. Wat zijn de opbrengsten voor de maatschappij en het milieu?

Maatschappelijke impact cybersecurity onderbelicht

Vormt cybersecurity een bedreiging of een kans voor de Nederlandse economie, de maatschappij en het milieu?

 
Lees meer

De maatschappelijke impact van digitale innovaties

Wat is de werkelijke impact van digitale innovaties op de Nederlandse economie, de maatschappij en het milieu?

 
Lees meer

Janus en de digitale economie

Om ons honderdjarig bestaan te vieren onderzoeken we de komende maanden beide kanten van de digitale medaille.

 
Lees meer

De verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd door een breed team van KPMG, waaronder Edo Roos Lindgreen, Birgitta Herngreen, Anne de Jong, Eric Bernaert, Marc van Estrik, en Frits Klaver. Daarnaast nemen aan elke rondetafel betreffende specialisten van KPMG deel.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig