True Value - Digitale Economie | KPMG | NL

True Value - Digitale Economie

True Value - Digitale Economie

Als handelsnatie heeft Nederland van nature een open economie. Het begrip ‘open’ beperkt zich echter allang niet meer tot de fysieke grenzen maar strekt zich meer en meer uit richting de digitale grenzen. Sterker nog, grenzen van economieën vervagen door globalisering en digitalisering. In het kader van ons 100-jarig bestaan brengen we de maatschappelijke waarde (true value), en dus de kansen en bedreigingen, van de digitale economie in Nederland in kaart. We geven inzicht in de true value van innovatie, cybersecurity, big data, robotisering en vestigingsklimaat voor start-ups.

1000

Gerelateerde content

De verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd door een breed team van KPMG, waaronder Edo Roos Lindgreen, Birgitta Herngreen, Anne de Jong, Eric Bernaert, Marc van Estrik, en Frits Klaver. Daarnaast nemen aan elke rondetafel betreffende specialisten van KPMG deel.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig