Transformeren door strategische overnames |
close
Share with your friends

Transformeren door strategische overnames

Transformeren door strategische overnames

Een betere afstemming tussen M&A, bedrijfsgroei en -strategie is wenselijk, zodat verzekeraars meer langetermijnwaarde kunnen halen uit hun deals.

Partner, Financial Services Management Consulting

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Insurance M&A

Nieuwe technologieën, nieuwe concurrenten, nieuwe regelgeving en veranderend klantengedrag: het zijn factoren die voor enorme kansen zorgen, maar die ook forse risico's inhouden voor oude business modellen van verzekeraars. Om in dit dynamische landschap te slagen, moeten organisaties hun portefeuille met bedrijfsactiviteiten heroverwegen en hun ‘global footprint’ rationaliseren: ze moeten strategisch afwegen waar ze in de toekomst het spel willen spelen en hoe ze gaan winnen. Een van de directe gevolgen van deze trend is de verwachte stijging van het aantal M&A transacties.

Om meer inzicht te krijgen in hoe deze verschuiving naar strategische fusies en overnames de transactieactiviteit beïnvloedt, hebben wij Mergermarket Group gevraagd om 200 M&A beslissers in het verzekeringswezen, afkomstig uit alle segmenten en regio's, te interviewen.

In “The New Deal” onderzoeken we het belang van een betere afstemming tussen bedrijfsgroei, bedrijfsstrategie en M&A-activiteiten. Uit gesprekken met vooraanstaande verzekeraars wereldwijd blijkt dat deze – meer geïntegreerde - aanpak centraal zal staan bij de vraag of M&A activiteiten, partnerships en durfinvesteringen binnen de strategie passen.

Nu verzekeraars bezig zijn om hun strategie voor het komende jaar te herformuleren, verwachten wij dat de volgende trends bepalend zullen zijn voor de wijze waarop verzekeraars invulling zullen geven aan hun transactieactiviteit:

  • Wereldwijde M&A-activiteit zal naar verwachting worden gedreven door rationalisatie van de portefeuille en strategische herpositionering van ondernemingen.
  • De grensoverschrijdende activiteit zal toenemen, omdat verzekeraars wereldwijd streven naar een spreiding van hun geografische risico- en rendementsprofiel.
  • Een betere afstemming tussen de bedrijfsstrategie en M&A-doelstellingen geeft kopers een streepje voor, juist nu de concurrentie voor transacties alleen maar toeneemt.
  • De jacht op innovatie zal steeds bepalender worden voor de onderbouwing van verzekeraars voor het aangaan van transacties.

Ons onderzoek toont aan dat hier een andere manier van denken voor nodig is. Dat geldt met name voor die bedrijven die niet beschikken over interne kennis en ervaring met complexe transacties en waarbij een bedrijfsbreed M&A-draaiboek om hun processen voor transactiebeoordeling, waardering, due diligence en integratie/afsplitsing na de transactie, ontbreekt. Het rapport biedt inzicht in de wijze waarop M&A de sector kan helpen om invulling te geven aan de bedrijfsstrategie, toekomstige groei te stimuleren en relevant te zijn voor consument, investeerder en aandeelhouder.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig