ZBO van de toekomst |
close
Share with your friends

ZBO van de toekomst

ZBO van de toekomst

Informatiegestuurd of informatiebestuurd?

Gerelateerde content

ZBO van de toekomst

Het is een gegeven dat steeds meer zaken om ons heen gedigitaliseerd worden. Wij worden bijna als vanzelfsprekend in de nieuwe gedigitaliseerde samenleving gezogen. Een gegeven dat een steeds grotere component van onze dagelijkse werkelijkheid wordt. Met alle consequenties van dien voor ons als individu, vanuit de functies of rollen die wij bekleden en de organisaties waarbinnen wij opereren. Dit geldt dus voor iedereen en daarmee voor alle publieke en private organisaties die feitelijk een afgeleide zijn van onze samenleving.

Deze publicatie bestaat uit de uitkomsten van onze enquête ‘Informatiegestuurd of informatiebestuurd?’ in combinatie met de input zoals verkregen tijdens de bijeenkomst in oktober 2016. De uitkomsten geven een interessante inkijk in de inzichten en uitdagingen die toezichthouders en bestuurders heden ten dage ondervinden in relatie tot deze actuele thematiek.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig