Maatschappelijke impact cybersecurity onderbelicht |
close
Share with your friends

Maatschappelijke impact cybersecurity onderbelicht

Maatschappelijke impact cybersecurity onderbelicht

Vormt cybersecurity een bedreiging of een kans voor de Nederlandse economie, de maatschappij en het milieu? KPMG vroeg het aan zes deskundigen op het gebied van cyberveiligheid. Zij zien vooral kansen voor dit onderdeel van de digitale economie, maar dat vraagt wel om investeringen.

Gerelateerde content

Zes deskundigen met verschillende achtergrond brainstormden op 16 februari over de financiële en maatschappelijke impact van cybersecurity. Op basis van de input gaat KPMG berekenen wat de werkelijke maatschappelijke, ecologische en economische waarde (True Value) hiervan is. Alle deelnemers zijn het erover eens dat cybersecurity meer aandacht verdient. Gerrie de Jonge (Post NL) werkte zelfs mee aan het rapport ‘Nederland digitaal droge voeten’. Hierin wordt gepleit voor meer maatschappelijke en politieke aandacht.

Tien procent-maatstaf

Cybersecurity is niet alleen een bedreiging maar ook een kans, zegt de chief information security officer en IT-directeur. Maar dan moet er ‘in de Tweede Kamer, de bestuurskamer en de huiskamer’ meer aandacht voor komen. De hoge mate van digitalisering maakt Nederland extra kwetsbaar voor cyberdreigingen. Bedrijven, burgers én overheid zouden daarom ongeveer tien procent van het IT-budget moeten vrijmaken voor cybersecuritymaatregelen, schreef PostNL in het rapport.

Reputatie hooghouden

Bedrijven zoals Amazon hebben cybersecurity als eerste prioriteit gesteld en investeren er zelfs 20 procent van het IT-budget in, zegt gesprekleider Edo Roos Lindgreen van KPMG. Cyberveiligheid is daarbij een randvoorwaarde voor het voortbestaan van de onderneming, logisch om daar miljarden in te investeren. Ook Post NL voelt ‘als 200-jarig bedrijf aan wie al die tijd het briefgeheim is toevertrouwd’ de verplichting om cybersecurity hoog op de agenda te zetten. De Jonge: ‘Wij zitten bovenop de data van Nederlandse klanten en hebben een reputatie hoog te houden.’

Cyberscholing voor jongeren

Ook voor de NPO is betrouwbaarheid een belangrijke impuls om aandacht aan cybersecurity te besteden. Jeroen Zwarts: ‘Als de integriteit van de nieuwsvoorziening te grabbel ligt, heb je een probleem.’ Maar niet alleen bedrijven en overheid hebben een verplichting, ook burgers, vindt KPMG-partner John Hermans. Zwarts wijst op het roekeloze online gedrag van jongeren. ‘Ze zijn bereid om veiligheid op te offeren voor gemak.’ Tijd voor cyberopvoeding, vindt Elizabeth Kleinveld (Fintech & Cybersecurityprogramma Startupbootcamp): ‘We hebben het vaak over financiële scholing, maar cyberscholing is net zo hard nodig.’

Goed vestigingsklimaat

Na de impact op bedrijfsniveau gaan de deelnemers onder leiding van de gespreksleider verder op de macro-effecten. Michel Rademaker (The Hague Centre for Strategic Studies) benadrukt de economische voordelen voor Nederland als cyberveilig vestigingsland. ‘Het zou mooi zijn als alle banken hun digitale hoofdvestiging hebben in Nederland.’ Dat kan volgens hem ook positieve effecten hebben op de arbeidsmarkt. ‘Werkgelegenheid komt immers na vertrouwen.’

Dalend veiligheidsgevoel

Cyberveiligheid creëert dus kansen voor Nederlandse bedrijven. Tegelijkertijd zijn alle deelnemers het erover eens dat een zwakke cyberveiligheid desastreus kan zijn. Voor het bedrijfsleven, dat hierdoor intellectueel eigendom en strategische kennis kan kwijtraken. Maar ook het consumentenvertrouwen zal bij herhaalde incidenten een deuk oplopen. Ook de overheid kan slachtoffer worden. Wanneer masterdata op straat komen te liggen, kan dit zorgen voor maatschappelijke ontwrichting, waardoor het veiligheidsgevoel van burgers zal dalen.

Status verandert

Elizabeth Kleinveld denkt dat Nederland zich nog kan profileren op cybersecurity ten opzichte van landen als de Verenigde Staten en Israël. ‘Daar is privacy ondergeschikt aan veiligheid. Wij kunnen ons onderscheiden door hier juist wél oog voor te hebben.’ Ook op het gebied van duurzaamheid zien de deelnemers kansen. Veilige producten hebben een langere levensduur dan de slecht beveiligde IT-producten die snelle bedrijven op de markt zetten. Cybersecurity is daarbij zeker geen integraal onderdeel van het ontwerpproces.

Veel maatschappelijke voordelen

De lijst maatschappelijke voordelen van cybersecurity lijkt eindeloos. Een veilige digitale infrastructuur betekent dat we de vergrijzing beter kunnen opvangen, dat de zorg verder kunnen digitaliseren, de (verkeers)veiligheid en luchtkwaliteit betrouwbaar kunnen monitoren en – niet onbelangrijk – de vitale infrastructuur beschermen. Ook de mogelijkheden van internet of things en smart cities zijn groot – mits de cybersecurity gewaarborgd is.

Hoop en angst

Max Remerie (The Hague Security Delta) wijst op de impact die een onveilige digitale omgeving óók heeft op de huidige generatie die opgroeit. In feite, concludeert Michel Rademaker, spelen twee begrippen een rol in het huidige maatschappelijke klimaat: hoop en angst. De angst en het onveiligheidsgevoel doet mensen vluchten in nationalisme. Van hoop krijgen mensen juist energie. Nederland als veilige digitale haven van Europa, daar gaat voor hem hoop vanuit.

Het grotere plaatje zien

Jeroen Zwarts kijkt met tevredenheid terug op de bijeenkomst. ‘Bij NPO ben ik kwartiermaker en zit middenin de operatie. Het is super interessant om met KPMG en andere chief information security officers het grotere plaatje te bekijken. De effecten van cybersecurity op het milieu, daar had ik nooit over nagedacht. Maar door deze free flow methode van brainstormen kwamen we zomaar op meerdere duurzame indicatoren.’

Werkconferentie

KPMG organiseert vier roundtables over digitale economie. De eerste (25 januari) ging over digitale innovaties, gevolgd door cybersecurity (16 februari). De komende bijeenkomsten gaan over robotisering en startups. Voor al deze thema’s worden True Value berekeningen gemaakt die worden gepresenteerd op een werkconferentie op 11 mei.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig