Fiscale Update - februari 2017 |
close
Share with your friends

Fiscale Update - februari 2017

Fiscale Update - februari 2017

Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied. In deze editie vindt u meer informatie over het lage inkomensvoordeel en het uitstel van de wet DBA.

Gerelateerde content

Fiscale update

Lage inkomensvoordeel: Mogelijkheden voor optimalisatie

Per 1 januari 2017 is het lage-inkomensvoordeel in werking is getreden.

Het lage-inkomensvoordeel betreft een vergoeding voor werkgevers indien zij werknemers in dienst hebben met een loon tussen de 100% en 125% van het minimumloon (van een 23-jarige). Het lage-inkomensvoordeel bedraagt maximaal € 2.000 per werknemer per jaar.

Overzicht tegemoetkoming lage-inkomensvoordeelGemiddeld uurloon (voorlopige bedragen)Wettelijk minimumloonLage-inkomensvoordeel per verloond uur€ 9,50 of meer maar niet meer dan € 10,45100% tot 110% van het wettelijk minimumloon€ 1,01 en maximaal € 2.000 per werknemer per jaarMeer dan € 10,45 maar niet meer dan € 11,87110% tot 125% van het wettelijk minimumloon€ 0,51 en maximaal € 1.000 per werknemer per jaar

Voorwaarden
Naast de hoogte van het inkomen van de werknemers gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

  • het lage-inkomensvoordeel is alleen van toepassing op werknemers met minimaal 1.248 verloonde uren in de loonaangifte (60% parttime percentage);
  • de werknemer mag de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Hoe wordt het lage-inkomensvoordeel bepaald?
Het UWV haalt de benodigde gegevens voor het lage-inkomensvoordeel uit de loonaangiften en berekent het totale bedrag van het lage-inkomensvoordeel waarop de werkgever recht heeft. De Belastingdienst keert het lage-inkomensvoordeel over 2017 in de loop van 2018 automatisch uit aan de werkgever. Hiervoor hoeft door de werkgever geen aanvraag ingediend te worden.

Optimalisatiemogelijkheden
Wij zien mogelijkheden om het totale lage-inkomensvoordeel te optimaliseren. Optimalisatie is mogelijk door bij de inzet van het personeel met een loon tussen de 100% en 125% van het minimumloon zoveel mogelijk te streven naar een minimale inzet van 1.248 uren. Daarnaast zou optimalisatie mogelijk kunnen zijn bij werknemers die net een te hoog loon hebben om in aanmerking te komen voor het lage-inkomensvoordeel. Door bij deze medewerkers bijvoorbeeld een deel van het loon als wkr eindheffingsloon aan te wijzen, kan voor deze werknemers mogelijk toch het lage-inkomensvoordeel worden gerealiseerd.

Aanbod
Wij zijn graag bereid om voor u een prognose op te stellen van het totale lage-inkomensvoordeel dat u over 2017 tegemoet kunt zien, dan wel u te assisteren bij optimalisatie van het totale lage-inkomensvoordeel.

Handhaving Wet DBA een jaar uitgesteld

Op 18 november 2016 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën in de ‘Tweede voortgangsrapportage DBA’ aan de Tweede Kamer laten weten dat er onrust en onzekerheid is over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA), die zo snel mogelijk moet worden weggenomen.

Hoe neemt de staatssecretaris de onzekerheid weg?
De implementatietermijn wordt verlengd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2018. Concreet houdt dit in dat handhaving van de Wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2018, zodat de knelpunten kunnen worden opgelost. De Wet DBA wordt wel gehandhaafd in een situatie van ‘evidente kwaadwillendheid’.

Welke maatregelen neemt de staatssecretaris verder?

  • De begrippen ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ zullen in de komende periode worden herijkt. Zolang deze herijking gaande is, maar in ieder geval tot 1 januari 2018, zal de Belastingdienst niet handhavend optreden en zullen geen boetes of naheffingen worden opgelegd. De Belastingdienst heeft hierbij een coachende rol.
  • Ook gaat men onderzoeken hoe het onderscheid tussen ‘ondernemerschap’ en ‘dienstbetrekking’ beter kan aansluiten bij de praktijk.
  • Voor de groep ‘evident kwaadwillenden’ zal de Belastingdienst wel (direct) repressief handhavend optreden.
  • Het systeem van de modelovereenkomsten zal worden doorontwikkeld. Er komen een beleidsbesluit en een ‘bijsluiter’ voor de algemene modelovereenkomsten om duidelijk te maken in welke situaties deze overeenkomsten kunnen worden toegepast.
  • De minister van Sociale Zaken staat open voor verzoeken om de ketenbepaling in de Wet werk en zekerheid in sectoren te verruimen. Genoemd worden de omroep, de media en de kunst- en cultuursector.

Wat betekent dit voor de praktijk?
Met deze brief aan de Tweede Kamer heeft ook de staatssecretaris vastgesteld dat de Wet DBA onbedoelde gevolgen voor de arbeidsmarkt heeft. Met zijn tegemoetkoming wordt de implementatietermijn verlengd. Dit betekent nadrukkelijk niet dat de Wet DBA buiten werking is gesteld: er wordt slechts een langere gewenningsperiode gegeven. Het blijft derhalve zaak om als opdrachtgever met de opdrachtnemer te streven naar een overeenkomst die past in het kader van de regels van de Wet DBA.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig