Aandachtspunten model jaarrekeningen VWS |
close
Share with your friends

Aandachtspunten model jaarrekeningen VWS

Aandachtspunten model jaarrekeningen VWS

VWS heeft de modeljaarrekeningen 2016 gepubliceerd. Waar moet u op letten?

Auteur

Senior Manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Model jaarrekeningen VWS

VWS heeft de modeljaarrekeningen 2016 op de website www.jaarverslagenzorg.nl gepubliceerd. De modeljaarrekening is voor publicatie door werkgroep COZIEK van de NBA getoetst aan de verslaggevingsregels voor zorginstellingen. Dit heeft geleid tot een veelheid aan aanpassingen in de balans, de resultatenrekening, het kasstroomoverzicht, de waarderingsgrondslagen en de toelichtingen op de balans en de resultatenrekening. Verder zijn de in het model opgenomen invulinstructies en nadere uitleg van BW2 Titel 9 en de toepasselijke Richtlijnen voor de jaarverslaggeving op veel plaatsen herzien (in het Excel-model opgenomen onder de zogenoemde‘wybertjes’).

Niet alle opmerkingen van COZIEK zijn juist en volledig opgevolgd. Hierdoor blijven er aandachtspunten bij de toepassing van modeljaarrekeningen, die in dit memo zijn aangegeven.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig