Recovery & Resolution plans verzekeraars |
close
Share with your friends

Recovery & Resolution plans: nu ook voor verzekeraars

Recovery & Resolution plans voor verzekeraars

Tijdens de financiële crisis bleek dat diverse financiële instellingen niet (meer) in staat waren om zelf voor voldoende financiering te zorgen. Zij moesten door de overheid (lees belastingbetaler) gered worden. Om te voorkomen dat de overheid weer in de bres moet springen voor financiële instellingen, moeten banken al enige tijd zogenaamde ‘recovery and resolution plans’ opstellen. In deze plannen geeft een bank aan hoe ze uit de financiële problemen denkt te komen (recovery) en als de problemen onoplosbaar blijken, hoe ze zichzelf gaat afwikkelen (resolution). Na de banken zijn nu de verzekeraars aan de beurt.

Gerelateerde content

Recovery

Nieuwe internationale ontwikkelingen

De afgelopen maanden zijn er voor verzekeraars diverse ontwikkelingen geweest op dit gebied. Zo heeft het Financial Stability Board (FSB) op 6 juni 2016 vernieuwde guidance uitgebracht voor de resolutieplannen van wereldwijde systeem relevante verzekeraars (G-SII’s). Hoewel deze guidance van toepassing is voor G-SII’s, geeft de FSB aan dat deze guidance ook van belang is voor nationale systeemrelevante verzekeraars.

EIOPA heeft op 2 december een discussion paper uitgebracht over de Europese harmonisatie van recovery and resolution plans voor verzekeraars. Op dit moment zijn er nog grote verschillen tussen de EU lidstaten op het gebied van recovery and resolution. Aangezien veel verzekeraars grensoverschrijdend actief zijn, is harmonisatie tussen de lidstaten nodig. 

Nederlandse wetgeving in de maak

Op 23 december heeft de Ministerraad het wetsvoorstel voor de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars aangenomen. De wet wordt naar verwachting in 2018 van kracht. In deze wet wordt een bail-in van alle schuldeisers geregeld en wordt de positie van polishouders verbeterd. Ook krijgt DNB vergaande bevoegdheden als een verzekeraar in (financiële) problemen raakt.

Kortom, de ontwikkelingen op het gebied van recovery and resolution plans gaan snel en dienen een plaats op de agenda van verzekeraars te krijgen.

 

Relevante links

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig