High-level inschatting van de impact van IFRS 17 |
close
Share with your friends

High-level inschatting van de impact van IFRS 17

High-level inschatting van de impact van IFRS 17

De introductie van de nieuwe standaard IFRS 17 Insurance Contracts is aanstaande. Deze standaard zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 zijn afgerond. Het zorgt voor een fundamentele wijziging in de waardering en verslaggeving rondom verzekeringsverplichtingen voor verzekeraars. Met regelmaat worden we gevraagd door verzekeraars om een impactanalyse uit te voeren en de gevolgen van de nieuwe standaard in kaart te brengen. Zo ook in onderstaande casus.

Auteur

Senior manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

De vraag

Recentelijk werden we gevraagd door een verzekeraar om hen te helpen bij het, op hoog niveau, in kaart brengen van de strategische, financiële en operationele gevolgen van de transitie naar IFRS 17 en IFRS 9 per 1 januari 2021. Concreet hebben we een scan uitgevoerd met als aandachtspunten de strategische uitdagingen en kansen, de significante verschillen tussen de huidige en toekomstige waardering en verslaggeving en gevolgen van de transitie voor de huidige en toekomstige IT-systemen. De uitkomsten van de scan waren uitgewerkt per business unit (lees verzekeringsproducten) en op groepsniveau. Aanvullend kwam de vraag of wij samen met de verzekeraar een roadmap, omvattende de essentiële acties en mijlpalen, konden bepalen om te komen tot een robuuste en duurzame transitie naar de nieuwe standaard.

Onze aanpak

We hebben per business unit en groepsniveau workshops en interviews gehouden. Deze workshops hebben we gebruikt om de deelnemers op hoofdlijnen de contouren van de standaard bij te brengen. Op basis van deze sessies, zijn we met specifieke afdelingen uit deze business units de verschillen gaan bepalen tussen de huidige en nieuwe verslaggeving voor verzekeringsverplichtingen. Deze verschillen hebben we vastgesteld op aandachtsgebieden waaronder het huidige productaanbod, data (in termen van beschikbaarheid en verrijking hiervan), IT systemen, processen en impact op de afsluitings- en rapportageprocessen.

Op basis van deze uitkomsten stelden we in een afsluitende workshop vast hoe we de verschillen kunnen overbruggen door aanpassingen aan te brengen in de huidige en toekomstige productportfolio, de datafeeds, de IT systemen (front- en backoffice), core en financiële processen, communicatie etc., uitgezet in het tijdvak 2017 tot en met 2021.

Het resultaat

De klant heeft nu een roadmap (2017 – 2021) om de transitie naar IFRS 17 aan te pakken, met daarbij de uitwerking van de verschillenanalyse en ons advies en de uitkomsten van de workshops specifiek vertaald en geplot in het huidige en toekomstige IT landschap. Aanvullend heeft de klant een, nader uitgewerkt, IFRS 17 implementatie overzicht ontvangen met de volgende stappen, de projectstructuur en mijlpalen voor het jaar 2017.

KPMG heeft een grondige kennis van veranderingen in verslaggevingstandaarden en helpt verzekeraars graag om strategische waarde te genereren uit iets dat veel meer is dan alleen maar een technische oefening in compliance. Wij onderhouden nauwe banden met de IASB en beschikken over een specialistisch nationaal en mondiaal team dat verzekeraars ondersteuning en specifieke tooling kan bieden zodat zij weloverwogen hun koers kunnen bepalen. Wij maken gebruik van een breed opgezet, multidisciplinaire team in Nederland, bestaande uit deskundigen op het vlak van accounting, financieel management, controle, risico's, IT en actuariële zaken. Zij hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de invoering en inbedding van Solvency II, IFRS 17 en IFRS 9.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig