Gaat regtech ons redden van de regels? |
close
Share with your friends

Gaat regtech ons redden van de regels?

Gaat regtech ons redden van de regels?

Wat een grote bank nu nog met honderd fte voor 10 miljoen euro voor elkaar bokst, kan software volgens kenners straks voor 300.000 euro. En beter ook. Ziedaar de belofte van regtech, het piepjonge broertje van fintech. Niet langer met man en macht achter de regels aanhollen, maar ‘realtime’ compliance met behulp van algoritmes.

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

‘Het lukt nu geen financiële instelling ter wereld om volledig compliant te zijn’

De laatste tien jaar is de financiële sector bedolven onder regelgeving. En de kosten blijven groeien, terwijl de complexiteit ervan de menselijke capaciteit begint te overtreffen. Is regtech in staat om de volgende golf op te vangen? Of is de hoop die we erop vestigen niet meer dan een wensdroom uit wanhoop?

Meteen maar een antwoord op die vraag: ja, regtech heeft de potentie om die golf op te vangen. Sterker nog: het is praktisch de enige goede kaart die de sector kan spelen. Says who? Rens Rozekrans en AnneMarie Smit. Hij komt uit de forensische praktijk en is nu een jaar verantwoordelijk voor alle adviesverlening bij KPMG over regulatory vraagstukken. Zij leidt de governance-praktijk van KPMG, is expert in wetgeving voor de financiële sector en was tot voor kort hoofd van DNB’s Expertisecentrum Toetsingen. Allebei kennen ze het uitdijende universum van regelgeving ‘by heart’. En ze kijken met bovenmatige interesse naar de rol van technologie in compliancy.

IFRS 9, Basel 4, MIFID 2, MAD 2. Er staan weer heel wat pakketten op het programma. Wanneer komen we in rustiger vaarwater?
Annemarie Smit: ‘De regelgeving is exponentieel gegroeid, dat zie ik alleen al in mijn mailbox. Vrijwel elke dag krijg ik een feed met updates. Na Basel 3 werd er gezegd: er komt geen Basel 4. Maar met elk pakket aan regelgeving groeit de complexiteit en groeit ook de behoefte aan duidelijkheid. En komen er méér regels om bestaande regels te duiden. Sinds MiFID-1 zijn er al meer dan 10.000 pagina’s aan regelgeving voor MiFID-2 gepubliceerd. Ik denk dat het einde nog lang niet in zicht is.’

Wanneer is het punt bereikt waarop organisaties het niet meer kunnen bolwerken?
Rozekrans: ‘We zitten daar feitelijk gezien al tegenaan. Geen enkele financiële instelling ter wereld lukt het om volledig compliant te zijn. Daarvoor gebeurt er simpelweg teveel. En aan de kosten is af te lezen hoe hoog de tol is.’

Er zijn amper early adopters van regtech. Wat verwachten jullie van een technologie die zich nog niet heeft bewezen?
Rozekrans: ‘Er wordt al wel gewerkt met regtech: het opsporen van verdachte transacties, processen van ‘know your customer’. Je begint met de makkelijke dingen en nu zijn we bij de moeilijke dingen beland: cognitieve systemen die niet alleen fouten melden, maar echt inzicht kunnen geven.’

Smit: ‘Wat staat er in alle regelgeving, waar moet ik aan voldoen en hoe verhouden al die verschillende regels zich tot elkaar? Nu zijn mensen binnen een organisatie bezig om handmatig duizenden pagina’s regelgeving te vergelijken. Dat technologie dat beter kan, wordt eigenlijk door niemand betwist.’

Rozekrans: ‘We bewijzen het zelf. Momenteel werken we aan een dienst voor klanten, waarin we de expertise van KPMG aan IBM Watson koppelen. Onze ambitie is om over een jaar een cognitief systeem op de markt te brengen. Die gaat verschillende soorten wetgeving voor organisaties tot in detail in kaart brengen. Het is een complex systeem dat veel investering vraagt, maar waarvan we de kosten laag kunnen houden, omdat we het in wezen aan elke organisatie kunnen aanbieden.’

Kunnen we dan verwachten dat de kosten van compliance binnen een paar jaar gaan dalen door regtech?
Rozekrans: ‘Nee, dat zie ik pas op langere termijn gebeuren. In eerste instantie is er een investering nodig om met de technologie te leren werken. Je ziet dat daar nu ook de crux zit voor veel organisaties: ze moeten door de kostenhobbel heen. Kies ik nu voor zekerheid met ca. 100 fte, of kies ik voor een nieuwe werkwijze tegen dezelfde kosten? Onzekerheid zonder direct kostenvoordeel brengt bedrijven over het algemeen niet direct in beweging.’

Wat zou je motivatie dan wel moeten zijn?
Smit: ‘Ik denk dat ‘controle’ momenteel een betere motivatie is dan ‘kosten’. Op dit moment zijn veel organisatie reactief bezig: afwachten wat de regels worden en daar vervolgens aan voldoen. Met regtech kun je cognitieve capaciteit vrijspelen om vooruit te denken. Je kunt in een vroeg stadium vergelijkingen maken en scenario’s doordenken. Dat gaat het gemakkelijker maken om nieuwe producten in de markt te zetten. Dat geeft je concurrentievoordeel.’

Rozekrans: ‘Op die kruising van kennis en techniek hebben we als KPMG al een betrekkelijk eenvoudige tool ontwikkeld om banken te helpen trends te halen uit hun kwartaalrapportages. Die enorme boekwerken lijken vooral bedoeld voor eenrichtingsverkeer naar de toezichthouder, maar met slimme systemen kun je er strategisch voordeel uit halen.’

Wat de hoofdrolspelers zeggen:

‘Banken moeten compliance automatiseren, want de medewerkers die het kunnen raken op’

PJ dI GIAMMARINO
CEO van regtech-denktank JWG tegen Forbes

‘Banken worden datagestuurde bedrijven – dat wordt een van de belangrijkste aandrijvers van de markt in de komende paar jaar en regtech is daar een onderdeel van’

ÁLVARO MARTÍN
Hoofdeconoom voor digitale regelgeving bij BBVA tegen Financial Times

'Technologie [in compliance en risk] is niet alleen superieur in verschillende aspecten, het is waarschijnlijk een stuk goedkoper en het is in ieder geval een stuk sneller dan de back office’

BENEDICTE NOLENS
Hoofd risk & strategy bij toezichthouder Securities and Futures Commission in Hong Kong tegen Reuters

Regtech in het kort
Regtech is het huwelijk van regulatory en technologie. Het voornaamste doel: grote stromen data organiseren en inzichtelijk maken. Daardoor kan regulatory compliancy kosten-effectiever en kwalitatief beter worden. De term is pas twee jaar in zwang. Daarvóór werd er natuurlijk ook technologie gebruikt in compliance, maar niet op de schaal en met de potentie van de huidige middelen. En niet met dezelfde urgentie: om mee te kunnen met agile concurrenten in fintech, zullen traditionele spelers in de financiële sector de loodzware compliance-last moeten verlichten. De toepassingen waar de sector reikhalzend naar uitkijkt, zijn volwassen ‘gap analysis tools’ waarmee organisaties snel in kaart kunnen brengen of delen van hun business wel compliant zijn. Daaraan verwant zijn toepassingen als ‘regulatory reporting tools’. Met dit soort tools kan het aantal fte’s in financiële instellingen naar verwachting drastisch omlaag (en daarmee de kosten). Het is bovendien tweerichtingsverkeer: ook toezichthouders gaan regtech gebruiken om processen gemakkelijker te maken. De Britse Financial Conduct Authority loopt daarbij ver voorop, bijvoorbeeld door ‘techsprints’ te organiseren die problemen moeten kraken. 

Problemen die regtech moet oplossen

1. Grote hoeveelheden data verzamelen en bundelen.
Bijvoorbeeld voor stress tests. Dat is nu nog moeilijk en tijdrovend. Financiële instellingen zijn momenteel aangewezen op verouderde en moeilijk samenwerkende IT-systemen.

2. Scenario analyses en forecasting.
Voor bijvoorbeeld risk management. Dit vraagt nu extreem veel mens- en computerkracht door de grote diversiteit aan risico’s, scenario’s, variabelen en methodologieën.

3. Realtime transacties monitoren.
Bijvoorbeeld om witwassen te herkennen. Dat wordt nu nog gecompliceerd doordat betaalsystemen metadata van te lage kwaliteit produceren. Het maakt interpretatie en identificatie lastig.

4. Identificeren van klanten en rechtspersonen.
Voor bijvoorbeeld KYC-processen. Kan een stuk gemakkelijker worden door het gebruik van vinger- of irisscan en met blockchain- identiteiten.

5. Interne cultuur en gedrag monitoren.
Bijvoorbeeld om compliant te zijn met klantbeschermingsprocessen. Dat vraagt om de analyse van kwalitatieve gegevens, zoals telefoongesprekken en e-mails. Automatisering kan dit enorm versnellen.

6. Handelen in financiële markten.
Voor regulatory taken als het berekenen van marges, of het inschatten van de impact van een transactie. Dit zijn nu nog handmatige taken voor handelaren, maar kan worden geautomatiseerd.

7. Nieuwe regelgeving herkennen en interpreteren.
Om alle businessgebieden compliant te maken. Het interpreteren van nieuwe verplichtingen en die verdelen over de organisatie is nu zeer complex en arbeidsintensief.

CIJFERS

45x zoveel
Er is een exponentiele groei in het aantal regulatory boetes en schikkingen in 2014, vergeleken met 2009.
*Bron: McKinsey

2,2 miljard dollar
Is wat de Britse bank HSBC jaarlijks kwijt is aan regulatory en compliance.

43.000 compliance medewerkers
Van de ongeveer 250.000 medewerkers van JPMorgan (hoewel niet helemaal representatief) werken er 43.000 aan compliance en regulatory. In 2011 waren dat er nog 23.000. 

118,7 miljard dollar
Is naar verwachting in 2020 de grootte van de mondiale vraag naar software voor compliance, regulatory en governance.

1 dag per week
Is hoeveel een derde van de compliance teams steekt in het volgen van veranderingen in regelgeving.
*Bron: Thomson Reuters

Van 50 naar 200
Het aantal internationale publicaties, veranderingen en aankondigingen per dag is in vier jaar verviervoudigd.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig