Cyber Insurance: Growth, risk and uncertainty reign |
close
Share with your friends

Cyber Insurance: Growth, risk and uncertainty reign

Cyber Insurance: Growth, risk and uncertainty reign

De markt voor cyberverzekeringen wordt gekenmerkt door onzekerheid en risico's… maar het groeipotentieel en de vraag zijn te groot om deze markt te negeren.

Gerelateerde content

Cyber Insurance

Voor zowel verzekerden als verzekeraars blijkt het een zeer zware opgave om inzicht te krijgen in cyberrisico's. Volgens sommige waarnemers van de sector berust de inschatting van de bijbehorende risico's — in ieder geval op dit moment — op louter giswerk als het gaat om het schatten van de reikwijdte en impact van de blootstelling.

Het is nu cruciaal dat voortgang wordt geboekt met de vergaring, modellering en interpretatie van gegevens over cyberrisico's en cybersecurity. Zonder analytische innovaties zal het voor verzekeraars een zware opgave worden om potentiële zakelijke klanten te helpen bij het beoordelen van leemtes in hun verzekeringsdekkingen. Bovendien zullen verzekeraars dan problemen gaan ondervinden bij het bepalen van een goede prijszetting en de hoogte van hun vereiste verliesreserves. Een dergelijk scenario zou waarschijnlijk tot verscherpt toezicht en reputatieschade leiden.

Dit rapport, opgesteld in samenwerking met het Innovation Lab van KPMG, bespreekt:

  • De uitdagingen en onzekerheden waarmee verzekeraars worden geconfronteerd
  • Wat bedrijven echt belangrijk vinden als het gaat om datalekken
  • Wat de gevoeligste gegevens zijn voor de verschillende stakeholders
  • De huidige staat van de sector en welke kant de sector op gaat
  • Vijf aanbevelingen van KMPG over waar te beginnen bij het evalueren van de kansen op het gebied van cyberverzekeringen
  • En meer….
     

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig