Blockchain versnelt transformatie in verzekeringsland |
close
Share with your friends

Blockchain versnelt transformatie in verzekeringsland

Blockchain versnelt transformatie in verzekeringsland

Tegenwoordig lijkt iedereen het over blockchain te hebben. Grote verzekeringsmaatschappijen investeren erin, consortia storten zich erop en beleggers verschaffen royaal kapitaal. Hoewel we nog maar aan het begin staan, lijkt het erop dat blockchain-technologieën aanzienlijke commerciële en economische waarde voor de sector zullen creëren.

Senior manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Circuit board

Veelbelovende toepassingen van blockchain

Blockchain is in wezen een permanente en onveranderlijke registratie van transacties binnen een netwerk. Aan de basis van de blockchain staan ‘digitale grootboeken’ die onder alle netwerkdeelnemers worden verspreid als gemeenschappelijke bron van de waarheid. Bij het uitvoeren van een transactie wordt deze op volgorde in het digitale grootboek vastgelegd. Vervolgens worden deze ‘blokken’ aan elkaar gekoppeld tot een blockchain. Omdat het systeem is gebaseerd op verwijzingen naar andere blokken die binnen het digitale grootboek veilig zijn versleuteld, is vervalsing vrijwel uitgesloten. De meeste deskundigen denken daarom dat het systeem oneindig veel betrouwbaarder en transparanter is dan traditionele methoden voor gegevensuitwisseling binnen een waardeketen of zelfs binnen een onderneming.

We zien al dat een aantal zeer proactieve verzekeraars de mogelijkheden van blockchain onderzoekt. Dit gebeurt mede om vaart te zetten achter hun bredere transformatieagenda in het kader van de ‘datagedreven vierde industriële revolutie’. Deze first en second-movers zien de waarde in van deelnemen aan het bredere blockchain-ecosysteem voor de financiële dienstverlening. Maar ze zien blockchain ook als kans om de efficiency te verbeteren, de verwerkingskosten van transacties terug te dringen, de klantervaring en datakwaliteit te verhogen en het vertrouwen tussen de partijen en de controleerbaarheid te versterken.

Blockchain kan de waarde voor verzekeraars verhogen door:
• efficiëntere processen
• betere prijsstelling en risicomanagement
• meer vertrouwen dankzij een betere claimafhandeling
• toegenomen toegankelijkheid van financiële diensten
• vraag naar nieuwe verzekeringsproducten en -diensten
• het gebruik van nieuwe ‘smart contract’-modellen.

Blockchain heeft echter ook de potentie bestaande business models te verstoren omdat tussenpersonen niet langer nodig zijn. Ook nu al heeft de impact van catastrophe (cat) bonds op de herverzekeringsmarkt onverwachte gevolgen voor directe verzekeraars.

Slimmere oplossingen voor slimmere verzekeringen

Veel spelers in de sector hebben geïnvesteerd om hun visie te ondersteunen. Ter illustratie: Lloyd’s London Market heeft blockchain opgenomen als onderdeel van hun Target Operating Model ofwel (TOM–initatief). Verder heeft AXA Strategic Ventures (samen met andere partners) in februari 2016 ongeveer 55 miljoen dollar geïnvesteerd in een blockchain startup. En in oktober 2016 hebben Aegon, Allianz, Munich Re, Swiss Re en Zurich het Blockchain Insurance Industry Initiative B3i gelanceerd om de mogelijkheden van distributed ledger-technologieën te onderzoeken. Hiermee hopen ze klanten beter van dienst te kunnen zijn door een snellere, gebruiksvriendelijkere en veiligere dienstverlening.
Wij denken dat blockchain binnen de verzekeringswaardeketen sectorbreed een cruciale, verstorende rol zal spelen. Van het binnenhalen van nieuwe klanten en ‘Know Your Customer’ (KYC) tot het afhandelen en toewijzen van claims, de potentiële use-cases voor blockchain in de verzekeringssector nemen met de dag toe.
Een van de meer disruptieve toepassingen van blockchain is de ontwikkeling van ‘smart contract’-modellen. Smart contracts bevatten protocollen die met een blockchain werken om de uitvoering van een contract bij alle betrokken partijen af te dwingen. Gegevens over ingediende claims worden met alle betrokken partijen gedeeld. De identiteit en de contractbepalingen worden onmiddellijk gecontroleerd en betalingen worden automatisch uitgevoerd. Het uiteindelijke resultaat hiervan is dat ze minder tijd en geld kwijt zijn aan het toewijzen en onderhandelen.

Populaire use-cases

We zien tal van toepassingen voor blockchain-technologie. Hieronder een greep uit de mogelijkheden:

Ongevallenverzekering – creëer een transparante, naadloze claimprocedure die de klanttevredenheid drastisch verbetert.
Administratie – benut blockchain optimaal om voor het aanmaken, organiseren en bijhouden van bedrijfsgegevens in één betrouwbare en toegankelijke databank.
Digitale identiteiten – gebruik blockchaindata en digitale grootboeken voor het controleren van klantgegevens en verbetering van de naleving.
Schadebeheer – automatiseer het controleren van de dekking en stroomlijn de schadeafwikkeling om de operationele efficiency te verbeteren en kosten te besparen.
Peer-to-peer – zet een peer-to-peer-netwerk op om slim contact te onderhouden zonder tussenpersonen of beheerders.

Wat gaat er veranderen?
Na inventarisatie van de impact van blockchain op het operationele ecosysteem van de verzekeringswereld, hebben we vijf kerngebieden in kaart gebracht die binnen het gehele verzekeringsbedrijf zullen veranderen. Het gaat hierbij onder meer om de volgende processen: polisverkoop, incidentmanagement, schadebeheer, reserveberekeningen, herverzekering, acceptatie, fraude en risicobepaling. Voor meer informatie, download ons recente rapport – Blockchain accelerates insurance transformation.

Vervolgstappen

In onze optiek begint verzilvering van de waarde van blockchain met intensieve samenwerking binnen de waardeketen. Verzekeraars moeten nauw met elkaar samenwerken — technologieplatforms en standaarden delen — om de toepassing van blockchain te stimuleren. Ze moeten het ecosysteem van technologieleveranciers, startups, beleggers en toezichthouders ontwikkelen. En ze moeten samenwerken om belemmeringen weg te nemen die toepassing vertragen.

Ook moeten ze kiezen voor een bedrijfsgerichte aanpak, zowel binnen de eigen organisatie als binnen het gehele verzekeringsecosysteem. Daarnaast is inzicht in de waarde en impact van andere factoren, zoals big data, digitaal werken en analyse, essentieel voor een optimaal rendement van investeringen in blockchain.

Acties die bestuurders nu al kunnen ondernemen
1. Stel uzelf, uw team en uw besluitvormers op de hoogte van de verstorende aspecten en bedreigingen van blockchain.
2. Ontwikkel een strategie en roadmap voor het implementeren van blockchain binnen de onderneming en met andere partijen.
3. Verwerf, investeer in, ontwikkel zelf of samen met anderen vaardigheden op het gebied van blockchain en digitale grootboeken.
4. Neem zo vroeg mogelijk deel aan sectorbrede partnerships, consortia, normalisatie-instellingen en andere samenwerkingsverbanden voor blockchain en digitale grootboeken.
5. Breng de use-cases in kaart op grond van 100 procent focus op rentabiliteit en een robuuste business case.

Degenen die inzetten op dit soort samenwerkingsverbanden en die zich richten op bedrijfsgestuurde oplossingen en nieuwe technologieën, hebben een goede uitgangspositie om nieuwe kansen aan te grijpen wanneer deze zich voordoen.

KPMG’s Digital Ledger Services heeft partners en professionals in meer dan dertig landen voor advisering op het gebied van blockchain in combinatie met de ontwikkeling van technische prototypes.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dennis de Vries.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig