Stress testing |

Stress testing

Stress testing

A benchmark analysis of systemically important financial institutions

Partner KPMG Debt Advisory

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Stress testing

Stresstests die banken zelf uitvoeren leiden onder de groeiende aandacht die zij moeten besteden aan alle regelgeving die op hen afkomt. Nieuwe regelgeving kost de banken steeds meer tijd en geld, inspanningen die ten koste gaan van de aandacht die zij zouden moeten besteden aan het testen van hun financiële stabiliteit. Het gevolg is dat de banken niet in staat zijn voldoende medewerkers vrij te maken en beperkte toegevoegde waarde halen uit de exercitie. Bovendien vraagt het uitvoeren van een stresstest relatief veel tijd omdat banken veel handelingen nog handmatig verrichten.

Uit internationaal onderzoek van KPMG onder de 19 systeembanken, blijkt dat meer dan de helft van de onderzochte banken de veranderende eisen op het gebied van regelgeving als een belangrijk obstakel zien om stresstests succesvol te kunnen afronden. En niet meer dan 30% vindt dat zij voldoende mankracht hebben om te kunnen voldoen aan de eisen van zowel interne als externe stresstests. Daarnaast maakt een meerderheid van de banken zich zorgen om de kwaliteit van de data en de mate waarin het proces geautomatiseerd plaatsvindt.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig