Overzicht van de Nederlandse verzekeringsmarkt |
close
Share with your friends

Overzicht van de Nederlandse verzekeringsmarkt in 2015 en ontwikkelingen in 2016

Overzicht van de Nederlandse verzekeringsmarkt

Ook dit jaar heeft KPMG een uitgebreide analyse gemaakt van de cijfers, trends en ontwikkelingen van de Nederlandse verzekeringsmarkt. Op basis van een opgebouwde datahistorie van acht jaar wordt er een duidelijk beeld gegeven van de ontwikkelingen in de Nederlandse verzekeringsmarkt.

Gerelateerde content

Verzekeraars

In dit onderzoeksrapport vindt u algemene informatie over de totale Nederlandse verzekeringsmarkt en is er ingezoomd op de Zorg-, Leven- en Schademarkt. Per markt ziet u onder andere de ontwikkelingen van resultaat, premievolume, uitkeringen, kosten(ratio’s), solvabiliteitspercentages en een vergelijking tussen de grootste verzekeraars per branche. Ook is een aantal actuele thema’s nader uitgewerkt en staan we stil bij de ontwikkelingen in 2016 tot nu toe.

Een aantal ‘highlights’:

-   In de Zorgverzekeringsmarkt stijgen de premie-inkomsten maar ook de
    schadelast. Het nettoresultaat daalt en de solvabiliteit onder Solvency I
    daalt bij twee van de top 4-zorgverzekeraars.

-   In de Levensverzekeringsmarkt zijn de uitkeringen wederom hoger dan
    de premie-inkomsten en blijft de lage rentestand parten spelen. Het
    nettoresultaat is echter positief, de solvabiliteit onder Solvency I is licht
    gestegen en er is sprake van een nieuwe marktleider.

-   In de Schadeverzekeringsmarkt laten de premie-inkomsten (over
    meerdere jaren) een dalende lijn zien, het nettoresultaat is stabiel en
    positief. De bruto claims dalen licht en de combined ratio is ruim boven
    de 100% door dotaties aan de voorzieningen in 2015 als gevolg van
    een recordaantal grote branden.  

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig