Preparing for insurance accounting change |
close
Share with your friends

Navigating the new world: Preparing for insurance accounting change

Preparing for insurance accounting change

De nieuwe IFRS-standaard voor verzekeringscontracten heeft ingrijpende gevolgen voor levensverzekeraars, schadeverzekeraars en herverzekeraars.

Gerelateerde content

Acccounting change voor verzekeraars

Hoewel veel bestuurders van verzekeringsmaatschappijen en commentatoren binnen de sector nog sceptisch zijn, zal de IFRS 4 standaard voor verzekeringscontracten naar verwachting begin 2017 door de International Accounting Standards Board (IASB) worden gepubliceerd. Hierdoor kunnen de financiële prestaties van verzekeraars wereldwijd met elkaar worden vergeleken op basis van een consistente norm voor de waardering van activa en verplichtingen en baten en lasten uit hoofde van verzekeringscontracten. Zodra de standaard is gepubliceerd, staan organisaties voor een nieuwe uitdaging: hoe deze in de praktijk toe te passen. Dat zal niet eenvoudig zijn, aangezien de wijzigingen impact hebben op de gehele bedrijfsvoering: financieel en actuarieel, maar ook op data, systemen en processen, bedrijfsfuncties en een breed scala aan vaardigheden.

Bij KPMG begrijpen wij dat veel verzekeraars liever wachten totdat zij zicht hebben op de definitieve standaard, voordat zij gaan analyseren wat deze betekent voor hun onderneming – maar tegelijkertijd zullen veel verzekeraars nu al willen gaan nadenken over hoe zij deze operatie gaan aanpakken en budgetten en middelen gaan regelen. De complexiteit van de standaard en de effecten op de onderneming moeten goed in kaart worden gebracht. Een zorgvuldige planning is gewenst en men moet behendig kunnen navigeren om te zorgen dat het einddoel veilig wordt bereikt met een maximaal rendement op de projectuitgaven.

Het gaat hier om een multidisciplinaire operatie die een scala aan vaardigheden vereist, waaronder boekhoudkundige, actuariële en data-analytische vaardigheden en gedegen projectmanagement. De eerste prioriteit is dat deze wijzigingen tijdig, veilig en efficiënt worden doorgevoerd zodat het vertrouwen bij klanten, beleggers en toezichthouders wordt behouden en vergroot. KPMG is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van accountancy en fiscale en actuariële advisering en is met haar mondiale netwerk van verzekeringsprofessionals uitstekend toegerust om u veilig door deze epische reis te loodsen.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig