KPMG Pensions Accounting Survey in the Netherlands |

KPMG Pensions Accounting Survey in the Netherlands

KPMG Pensions Accounting Survey in the Netherlands

2016 Year-End preview and 2015 Year-End retrospective

Gerelateerde content

Als uw organisatie een of meerdere pensioenregelingen heeft dan is het nodig daarover te rapporteren onder IFRS (of een vergelijkbare accounting standard), indien dit toegezegd pensioen (defined benefit) regelingen betreffen. Onder IFRS beschrijft IAS 19 de voorwaarden waaraan de actuariële veronderstellingen voor de berekening van pensioenvoorzieningen en -kosten moeten voldoen. Welke pensioenveronderstellingen gehanteerd worden, is geen uitgemaakte zaak; er zijn uiteenlopende mogelijke alternatieven.

Net als in de afgelopen jaren, presenteren we in bijgaande survey een overzicht van de uitgangspunten die eind 2015 in Nederland door beursgenoteerde ondernemingen zijn gehanteerd, en (vooral) van de ontwikkelingen die zich afgelopen jaar en gedurende 2016 hebben voorgedaan. Daarnaast wordt stilgestaan bij ontwikkelingen op pensioengebied en pensioengerelateerde wetgeving die in 2016 van kracht is geworden. 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig